Obec Lascov

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Obec Lascov

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
11,08645 Lascov - Bardejov
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.04.2024 o 09:04
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 09:15

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204725
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Cieľom pôsobenia Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo v projekte Rozvojové tímy I. je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
11,08645 Lascov - Bardejov
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
26
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Lascov
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
11
08645 Lascov - Bardejov
Slovensko
IČO
00322261
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.obeclascov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Národný projekt Rozvojové tímy I.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
06.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
- žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je uvedené číslo výberového konania, - podpísaný životopis (CV) - kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné), - uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Viera Marcineková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 102
Inzerent:Obec Lascov [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Bardejov
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.