Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Strážca v chránených územiach

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hámosiho 188,04951 Brzotín - Rožňava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.05.2024 o 13:41
Naposledy aktualizované
16.05.2024 o 15:18

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2225344
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Strážca v chránených územiach
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pracovník stráže prírody a lesnej stráže
Pracovná oblasť
Lesné hospodárstvo
Počet voľných miest
3
Náplň práce
-pracovnou náplňou strážcu je výkon štátneho dozoru v chránených územiach (kontrola dodržiavania zákona o ochrane prírody, kontrola dodržiavania podmienok rozhodnutí, vydaných orgánom ochrany prírody a pod.) -mapovanie chránených druhov a evidencia výskytových údajov v databázových systémoch, -označovanie chránených území a chránených stromov v teréne, -praktická starostlivosť o chránené druhy a biotopy (napr. kosenie, hrabanie, transfer obojživelníkov), -strážne služby so zameraním na ochranu chránených druhov a podobne - prijíma oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch podľa § 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu; podrobnosti o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo -environmentálna výchova (prednášky, exkurzie v teréne a pod.) -strážca je prevažnú časť pracovného času v teréne
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hámosiho 188,04951 Brzotín - Rožňava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
839,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
fyzická zdatnosť
vedenie motorových vozidiel
Ďalšie požiadavky
-znalosť legislatívy v oblasti ochrany prírody -poznatky z oblasti zoológie, botaniky, ochrany prírody -prax v odbore vítaná (nie je podmienkou) -zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne -vzťah k prírode

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Hámosiho 188/5
04951 Brzotín - Rožňava
Slovensko
IČO
54435463
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.npslovenskykras.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Správa NP Slovenský kras je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy ochrany prírody na území NP a jeho ochranného pásma, ako aj na ďalšom vymedzenom území v okresoch Rožňava, Košice-okolie. Je zároveň aj obhospodarovateľom lesa a správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Čin.botan.,zoo.záhrad

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Monika Nemčková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 15
Ponúkaná mzda: 839 EUR
Inzerent:Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Zverejnené dňa:2024-05-16 (8 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Rožňava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.