Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Terénny sociálny pracovník

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Lipského 13,84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
17.01.2024 o 11:32
Naposledy aktualizované
18.01.2024 o 08:53

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2147487
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Terénny sociálny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Sociálna služba sa poskytuje v bydlisku klienta ako podpora samostatného bývania. Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácii, problémov a zlyhaní v osobnom živote, partnerských a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. Zabezpečovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblastiach rizikových sociálnych javov, sociálno-ekonomických problémov, sociálno-právnych a iných sociálnych problémov, najmä v súvislosti s bývaním.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Lipského 13,84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Lipského 19
84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Ľuda Zúbka 6
84104 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Hontianska 12
84101 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Hontianska 16
84101 Bratislava-Ružinov - Bratislava II

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Ubytovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby-77 Psychologické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo-75 Pedagogické vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Lipského 1162/13
84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
IČO
00604879
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.csspkm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
CSSpKM poskytuje sociálne služby deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, s autizmom, epilepsiou a inými zdravotnými problémami. Forma služby je ambulantná, týždenná a celoročná. Zameriavame sa na využívanie mentálneho a fyzického potenciálu klientov, rozširujeme voľnočasové aktivity, venujeme sa prácam v ateliéri, v záhrade a drevárskej dielni. Máme záujem o aktívnu spoluprácu s komunitou, so študentami sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Poskytujeme vzdelávacie, konzultačné a terapeutické služby pre ľudí s poruchou autistického spektra.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-pohovor
Dátum ukončenia ponuky
16.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Jana Čajágiová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Terénny sociálny pracovník

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Lipského 13,84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
17.01.2024 o 11:32
Naposledy aktualizované
18.01.2024 o 08:53

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2147487
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Terénny sociálny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Sociálna služba sa poskytuje v bydlisku klienta ako podpora samostatného bývania. Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácii, problémov a zlyhaní v osobnom živote, partnerských a rodinných vzťahoch a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. Zabezpečovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblastiach rizikových sociálnych javov, sociálno-ekonomických problémov, sociálno-právnych a iných sociálnych problémov, najmä v súvislosti s bývaním.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Lipského 13,84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Lipského 19
84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Ľuda Zúbka 6
84104 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Hontianska 12
84101 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Hontianska 16
84101 Bratislava-Ružinov - Bratislava II

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Ubytovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby-77 Psychologické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo-75 Pedagogické vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Lipského 1162/13
84101 Bratislava-Dúbravka - Bratislava IV
Slovensko
IČO
00604879
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.csspkm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
CSSpKM poskytuje sociálne služby deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, s autizmom, epilepsiou a inými zdravotnými problémami. Forma služby je ambulantná, týždenná a celoročná. Zameriavame sa na využívanie mentálneho a fyzického potenciálu klientov, rozširujeme voľnočasové aktivity, venujeme sa prácam v ateliéri, v záhrade a drevárskej dielni. Máme záujem o aktívnu spoluprácu s komunitou, so študentami sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Poskytujeme vzdelávacie, konzultačné a terapeutické služby pre ľudí s poruchou autistického spektra.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-pohovor
Dátum ukončenia ponuky
16.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Jana Čajágiová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 10
Inzerent:Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Zverejnené dňa:2024-01-18 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.