DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Zástupca/-kyňa vedúcej terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Mokrohájska cesta 6,84104 Bratislava-Karlova Ves - Bratislava IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 270€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
05.02.2024 o 09:31
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 11:58

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159898
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Zástupca/-kyňa vedúcej terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (facility manažér)
Pracovná oblasť
Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Hľadáme zástupcu resp. zástupkyňu vedúcej Terénnej práce bl. Rozálie Rendu v terénnej sociálnej službe krízovej intervencie. Jeho/jej úlohou bude: • spolupráca s vedúcou pri riadení sociálnej služby pre ľudí bez domova, a to v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie; • zastupovanie vedúcej podľa potreby a stanovenom rozsahu; • spoluorganizovanie odborného, ekonomického a personálneho zabezpečenia; • spolupráca pri komplexnej koordinácii tímu odborných pracovníkov a sociálnych služieb poskytovaných klientom v terénnej službe; • riadenie a kontrola tímu zamestnancov pridelených na projekt; • plánovanie pracovných zmien, čerpania dovoleniek, zabezpečenie zamestnancov na službu v teréne, evidencia dochádzky a spracovanie podkladov pre mzdy/odmeny; • doručenie a príprava podkladov pre riadny a včasný reporting a iných určených dokumentov; • zodpovedá za zabezpečenie dostatočného množstva materiálnej pomoci, za zverený majetok a jeho evidenciu, starostlivosť o motorové vozidlá, výpočtovej techniky; • (spolu)zodpovednosť za efektívne a účelné čerpanie finančných prostriedkov na nevyhnutné nákupy a ich včasné vyúčtovanie, za zverenú hotovosť v pokladni služby; • dohľad na stav pracoviska v súlade s predpismi; • výkon terénnej práce, pričom aktívne vyhľadáva a kontaktuje osoby so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia terénnej služby, buduje vzťah s klientom na báze partnerstva a spolupráce, podieľa sa na diagnostikovaní a riešení problémov krízovej sociálnej situácie klienta; • spolupráca s ostatnými vedúcimi zamestnancami zamestnávateľa a vedením organizácie. Ako bude rozvrhnutý pracovný čas? Ustanovený týždenný pracovný čas bude 40 hodín týždenne a bude rozvrhnutý na pondelok až piatok, a to 6,30-15,00 počas terénnej služby alebo pružne podľa organizácie pracovného času platnej na pracovisku. Na akú dobu bude pracovná zmluva uzatvorená? Na dobu určitú 1 rok s predlžením na dobu neurčitú. Čo je Terénna práca bl. Rozálie? Ide o terénnu službu krízovej intervencie pre ľudí bez domova registrovanú od roku 2016, ktorá pôsobí v Bratislave v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska nová Ves. Špecifikom práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí, čo umožňuje kontakt s ľuďmi, ktorí inštitucionalizovanú pomoc sami nevyhľadávajú alebo odmietajú. Terénnu službu vo dvojici si plánujeme vopred podľa aktivít, stretnutí a sprevádzaní, pričom sa snažíme byť flexibilný a reagovať aj na novo vzniknuté udalosti. Terénny tím, to sú 4 sociálne pracovníčky, vedúca a zástupca vedúcej. Viac informácií o cieľoch služby a čo poskytuje nájdete na našej webovej stránke www.depaul.sk, v časti Naše služby
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Mokrohájska cesta 6,84104 Bratislava-Karlova Ves - Bratislava IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 270€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Materiálne výhody, benefity: • (od 1.1.2024) sickdays • MultiSport karta s príspevkom zamestnávateľa • 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave • zvýhodnená celoročná registrácia v Staromestskej knižnici v Bratislave • 5% zľava pri nákupe cez zlavomat.sk • odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa • odmena za odpracované roky • odmena v prípade životného jubilea • možnosť požiadať o zamestnaneckú pôžičku (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru) • možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby) • podporujeme rozvoj a chuť vzdelávať sa, supervízie • teambuildingové aktivity Predovšetkým Ti však ponúkame: • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor) • príležitosti pre vzdelávanie sa v oblasti sociálnych služieb, resp. riadenia ľudí • zdieľanie skúseností vedúcich pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Microsoft Office 365-Microsoft Office 365
Ekonomické programy - POHODA-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
asertivita
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
Ďalšie požiadavky
Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým: -vzdelanie v oblasti sociálnej práce , manažment, právo, psychológia - bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie; - schopného viesť tím ľudí a riadiť prevádzku; - samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom; - človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách; - vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam; - odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Právna forma
Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby
Sídlo
Kapitulská 308/18
81414 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
37924443
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.depaul.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Depaul Slovensko pomáha ľuďom v núdzi - ľuďom bez domova, znevýhodneným a sociálne vylúčeným. Jeho cieľovou skupinou sú ľudia dlhodobo žijúci bez domova, trpiaci závislosťami, zanedbaní po fyzickej aj psychickej stránke. Depaul Slovensko vznikol v roku 2006 ako reakcia na krízovú situáciu, kedy na následky zimy zomrelo v Bratislave 19 ľudí bez domova. Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave viacero zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova - nízkoprahovú Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul, Útulok a Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac a Ošetrovňu sv. Alžbety (nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny). Depaul Slovensko na území Bratislavského samosprávneho kraja taktiež vykonáva podporu samostatného bývania a Terénnu prácu bl. Rozálie Rendu, v rámci ktorej poskytuje ľuďom bez domova priamo v ich prirodzenom prostredí o.i. sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Materskou organizáciou je Depaul International, ktorá má pobočky aj v iných krajinách - vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, na Ukrajine, v USA a Chorvátsku.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.soc.star.bez ubyt.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a aké manažérske a riadiace schopnosti by ste priniesli do našich zariadení. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.
Dátum ukončenia ponuky
05.04.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Marcela Mosná

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Zástupca/-kyňa vedúcej terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Mokrohájska cesta 6,84104 Bratislava-Karlova Ves - Bratislava IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 270€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
05.02.2024 o 09:31
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 11:58

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159898
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Zástupca/-kyňa vedúcej terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (facility manažér)
Pracovná oblasť
Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Hľadáme zástupcu resp. zástupkyňu vedúcej Terénnej práce bl. Rozálie Rendu v terénnej sociálnej službe krízovej intervencie. Jeho/jej úlohou bude: • spolupráca s vedúcou pri riadení sociálnej služby pre ľudí bez domova, a to v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie; • zastupovanie vedúcej podľa potreby a stanovenom rozsahu; • spoluorganizovanie odborného, ekonomického a personálneho zabezpečenia; • spolupráca pri komplexnej koordinácii tímu odborných pracovníkov a sociálnych služieb poskytovaných klientom v terénnej službe; • riadenie a kontrola tímu zamestnancov pridelených na projekt; • plánovanie pracovných zmien, čerpania dovoleniek, zabezpečenie zamestnancov na službu v teréne, evidencia dochádzky a spracovanie podkladov pre mzdy/odmeny; • doručenie a príprava podkladov pre riadny a včasný reporting a iných určených dokumentov; • zodpovedá za zabezpečenie dostatočného množstva materiálnej pomoci, za zverený majetok a jeho evidenciu, starostlivosť o motorové vozidlá, výpočtovej techniky; • (spolu)zodpovednosť za efektívne a účelné čerpanie finančných prostriedkov na nevyhnutné nákupy a ich včasné vyúčtovanie, za zverenú hotovosť v pokladni služby; • dohľad na stav pracoviska v súlade s predpismi; • výkon terénnej práce, pričom aktívne vyhľadáva a kontaktuje osoby so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia terénnej služby, buduje vzťah s klientom na báze partnerstva a spolupráce, podieľa sa na diagnostikovaní a riešení problémov krízovej sociálnej situácie klienta; • spolupráca s ostatnými vedúcimi zamestnancami zamestnávateľa a vedením organizácie. Ako bude rozvrhnutý pracovný čas? Ustanovený týždenný pracovný čas bude 40 hodín týždenne a bude rozvrhnutý na pondelok až piatok, a to 6,30-15,00 počas terénnej služby alebo pružne podľa organizácie pracovného času platnej na pracovisku. Na akú dobu bude pracovná zmluva uzatvorená? Na dobu určitú 1 rok s predlžením na dobu neurčitú. Čo je Terénna práca bl. Rozálie? Ide o terénnu službu krízovej intervencie pre ľudí bez domova registrovanú od roku 2016, ktorá pôsobí v Bratislave v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska nová Ves. Špecifikom práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí, čo umožňuje kontakt s ľuďmi, ktorí inštitucionalizovanú pomoc sami nevyhľadávajú alebo odmietajú. Terénnu službu vo dvojici si plánujeme vopred podľa aktivít, stretnutí a sprevádzaní, pričom sa snažíme byť flexibilný a reagovať aj na novo vzniknuté udalosti. Terénny tím, to sú 4 sociálne pracovníčky, vedúca a zástupca vedúcej. Viac informácií o cieľoch služby a čo poskytuje nájdete na našej webovej stránke www.depaul.sk, v časti Naše služby
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Mokrohájska cesta 6,84104 Bratislava-Karlova Ves - Bratislava IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 270€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Materiálne výhody, benefity: • (od 1.1.2024) sickdays • MultiSport karta s príspevkom zamestnávateľa • 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave • zvýhodnená celoročná registrácia v Staromestskej knižnici v Bratislave • 5% zľava pri nákupe cez zlavomat.sk • odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa • odmena za odpracované roky • odmena v prípade životného jubilea • možnosť požiadať o zamestnaneckú pôžičku (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru) • možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby) • podporujeme rozvoj a chuť vzdelávať sa, supervízie • teambuildingové aktivity Predovšetkým Ti však ponúkame: • prácu v dynamickom kolektíve zameranom na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí bez bývania • individuálnu a cielenú podpora v rámci procesu zaúčania nového zamestnanca (tzv. buddy/tútor) • príležitosti pre vzdelávanie sa v oblasti sociálnych služieb, resp. riadenia ľudí • zdieľanie skúseností vedúcich pracovníkov v rámci rôznych druhov a foriem sociálnych služieb.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Microsoft Office 365-Microsoft Office 365
Ekonomické programy - POHODA-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
asertivita
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
Ďalšie požiadavky
Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým: -vzdelanie v oblasti sociálnej práce , manažment, právo, psychológia - bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie; - schopného viesť tím ľudí a riadiť prevádzku; - samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom; - človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách; - vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam; - odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Právna forma
Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby
Sídlo
Kapitulská 308/18
81414 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
37924443
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.depaul.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Depaul Slovensko pomáha ľuďom v núdzi - ľuďom bez domova, znevýhodneným a sociálne vylúčeným. Jeho cieľovou skupinou sú ľudia dlhodobo žijúci bez domova, trpiaci závislosťami, zanedbaní po fyzickej aj psychickej stránke. Depaul Slovensko vznikol v roku 2006 ako reakcia na krízovú situáciu, kedy na následky zimy zomrelo v Bratislave 19 ľudí bez domova. Depaul Slovensko prevádzkuje v Bratislave viacero zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova - nízkoprahovú Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul, Útulok a Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac a Ošetrovňu sv. Alžbety (nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny). Depaul Slovensko na území Bratislavského samosprávneho kraja taktiež vykonáva podporu samostatného bývania a Terénnu prácu bl. Rozálie Rendu, v rámci ktorej poskytuje ľuďom bez domova priamo v ich prirodzenom prostredí o.i. sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Materskou organizáciou je Depaul International, ktorá má pobočky aj v iných krajinách - vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, na Ukrajine, v USA a Chorvátsku.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.soc.star.bez ubyt.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a aké manažérske a riadiace schopnosti by ste priniesli do našich zariadení. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.
Dátum ukončenia ponuky
05.04.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Marcela Mosná

-=KONTAKT=-

Počet videní: 38
Ponúkaná mzda: 1270 EUR
Inzerent:DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.