Katolícka univerzita v Ružomberku

Docent/ka - odbor 38. so zameraním na telesnú výchovu

Katolícka univerzita v Ružomberku

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 538€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
03.05.2024 o 14:54
Naposledy aktualizované
19.06.2024 o 14:22

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2215852
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Docent/ka - odbor 38. so zameraním na telesnú výchovu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Docent
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste docenta prispieva v spolupráci s profesorom vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia. Garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor. Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3), tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti docenta výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 538€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Hrabovská cesta 1652/1A
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
37801279
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ku.sk
Charakteristika zamestnávateľa
verejná vysoká škola
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Uchádzači o túto pozíciu musia postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/ a musia spĺňať zverejnené podmienky. Prihlášky, ktoré budú zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Dátum ukončenia ponuky
24.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Srpoňová PhD.

-=KONTAKT=-


Počet videní: 42
Ponúkaná mzda: 1538 EUR
Inzerent:Katolícka univerzita v Ružomberku [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-19 (29 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Ružomberok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.