Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Vedúca/Vedúci oddelenia právneho

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
30.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 800€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
09.07.2024 o 23:25
Naposledy aktualizované
10.07.2024 o 08:10

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2261811
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúca/Vedúci oddelenia právneho
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
Pracovná oblasť
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• riadenie, kontrolovanie, plánovanie, metodické usmerňovanie a hodnotenie práce zamestnancov oddelenia, • sledovanie zmien v legislatíve prislúchajúcej pôsobnosti oddelenia v oblasti majetkovej a podnikateľskej, • na základe legislatívnych zmien navrhovanie, spracovávanie, resp. zabezpečovanie spracovávania aktualizácií príslušných interných riadiacich predpisov, zásad a všeobecne záväzných nariadení, • zabezpečovanie dodržiavania platnej legislatívy, interných noriem a zásad zamestnancami oddelenia, • vykonávanie kontroly a zodpovedanie za správnosť objednávok, zmlúv, plnenia objednávok a zmlúv, preberania dodávaných zákaziek, kontrolu a likvidáciu faktúr, preberacích a odovzdávacích protokolov v rámci vyčlenenej časti rozpočtu, • zabezpečovanie účasti spracovateľov materiálov a podľa potreby zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v rámci agendy oddelenia, • zabezpečovanie vymáhania pohľadávok na základe požiadaviek a podkladov dodaných z iných oddelení, • vybavovanie, zabezpečovanie a zodpovedanie za záväzkovú agendu, zabezpečovanie ukončenia zmlúv formou odstúpenia, výpovede, resp. dohodou o ukončení záväzkového vzťahu a iné.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 800€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
• odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu, • koncoročná odmena vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy, • 5 dní dovolenky navyše, • 4 dní sick day, • stravné lístky v hodnote 6,50 €, • 50% úhrada z ceny ročnej električenky, • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne, • multisport karta.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-právo-68 Právne vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, • prax v oblasti riadenia a vedenia ľudí minimálne 1rok, • prax v oblasti správneho práva, obchodného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva, riešenie zmlúv, právnych stanovísk a i., • schopnosť zorientovať sa s kancelárskymi systémami a aplikáciami verejnej správy, • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office, • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, • zodpovednosť a precíznosť.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Junácka 3216/1
83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
00603317
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.banm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva - miestny úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností, • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • motivačný list, • súhlas so spracúvaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej, či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - vedúca/vedúci oddelenia právneho" najneskôr do 30.07.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd Junácka ul. 1 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk. Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými listinami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk. Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Dátum ukončenia ponuky
30.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Viktória Dvorská

-=KONTAKT=-


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 1800 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava-Nové Mesto [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-10 (5 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.