Centrum pre deti a rodiny Istebné

Ekonomický zamestnanec - VK 10/2024

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.04.2024 o 09:02
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 11:54

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204724
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Ekonomický zamestnanec - VK 10/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend rozpočtovej organizácie - správa majetku štátu - samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce - verejné obstarávanie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
- ovládanie podvojného účtovníctva pre rozpočtové organizácie - skúsenosť s verejným obstarávaním - Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom - výhodou je skúsenosť odbornej práce na úseku ekonomiky a práca v programe SOFTIP - skúsenosť odbornej práce na úseku PAM - skúsenosť práce v oblasti účtovania - skúsenosť kompletnej práce v oblasti správy registratúry - správa majetku organizácie, inventarizácia - organizovanie, spracovanie a zabezpečovanie verejného obstarávania

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Istebné
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
258
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
IČO
00183521
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdristebne.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Istebné je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť deťom na základe výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia a nariadenia ústavnej starostlivosti.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
15.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady pre výberové konanie sú najmä: a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, e) motivačný list, f) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PhDr. Martina Vicáňová

-=KONTAKT=-
Mgr. Katarína Bellová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 36
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Istebné [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (42 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Dolný Kubín
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.