Zariadenie sociálnych služieb Hron

Opatrovateľ/ka

Zariadenie sociálnych služieb Hron

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Štvrť Kapitána Nálepku 769/19,97697 Nemecká - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
03.05.2024 o 09:01
Naposledy aktualizované
03.05.2024 o 10:10

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2215016
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Opatrovateľ/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
poskytuje opatrovateľské úkony opatrovaným: pomáha prijímateľom sociálnej služby pri osobnej hygiene a bežných úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu (pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pomoc pri presune na lôžko, vozík, pri použití WC, kúpanie a sprchovanie vrátane holenia a umytia vlasov), dbá o dôsledné podávanie predpísaných liekov, pozoruje u opatrovaných prijímateľoch sociálnej služby zmeny v zdravotnom stave, o zdravotnom stave informuje sestru, vykonáva drobné upratovanie (prezlieka posteľnú bielizeň, upravuje lôžko, manipuluje s čistou a znečistenou bielizňou a podobne), stará sa o čistotu močových pohárov, fliaš a podložných mís, vykonáva ich mechanickú očistu a dezinfekciu, pomáha pri stolovaní v jedálni, rozdeľovaní stravy, rozdáva jedlo a pomáha pri podávaní jedla a pri pití prijímateľov sociálnej služby, pomáha pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby s prihliadnutím na individualitu každého prijímateľa sociálnej služby, svojim správaním prihliada na vek, zdravotný stav a záujmy opatrovaných prijímateľov sociálnej služby
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Štvrť Kapitána Nálepku 769/19,97697 Nemecká - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
06:00-13:45
14:00-21:45
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
príspevok zo sociálneho fondu, koncoročné odmeny, príspevok na stravu, príspevok na DDS

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
osobnostný rozvoj
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
akreditovaný kurz Opatrovateľstvo min 220 hodín, ak uchádzač nemá zdravotnícke vzdelanie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zariadenie sociálnych služieb Hron
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Štvrť Kapitána Nálepku 769/19
97697 Nemecká - Brezno
Slovensko
IČO
37827146
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.zsshron.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a občanom so zdravotným znevýhodnením pobytovou formou
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
03.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Rudolf Dupák

-=KONTAKT=-


Počet videní: 23
Inzerent:Zariadenie sociálnych služieb Hron
Zverejnené dňa:2024-05-03 (23 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Brezno
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.