Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice

Psychológ - 50% úväzok

Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Karpatská 8,04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
02.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
620€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Dátum a čas vytvorenia
11.06.2024 o 14:37
Naposledy aktualizované
11.06.2024 o 15:03

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2243726
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Psychológ - 50% úväzok
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Psychológ inde neuvedený
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, - poskytuje psychologické poradenstvo, prevenciu, terapiu, krízovú intervenciu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie, - poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Karpatská 8,04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Počet hodín za týždeň
18.75
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
620€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-psychológia-77 Psychologické vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
precíznosť (presnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Karpatská 8
04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
IČO
00164330
Počet zamestnancov
20-24
Internetová adresa
www.centrumke.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Pomocné vzdelávacie čin.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
02.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (podľa prílohy č. 16, Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov), - prehľad predchádzajúcich zamestnaní, - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z. z., - súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Miesto a termín podania žiadosti: Žiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi predkladajte najneskôr do 26.6.2024 elektronicky: -=KONTAKT=- alebo poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, 040 01 Košice. Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. V prípade, že nikto z uchádzačov nesplní kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon psychológa v Centre poradenstva a prevencie, vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.
Dátum ukončenia ponuky
26.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PhDr. Mária Horváthová PhD.

-=KONTAKT=-


Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 620 EUR
Inzerent:Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice
Zverejnené dňa:2024-06-11 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.