Obec Hliník nad Hronom

Učiteľka materskej školy v Hliníku nad Hronom

Obec Hliník nad Hronom

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Priehradka 110,96601 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
17.04.2024 o 12:51
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 14:22

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204622
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Učiteľka materskej školy v Hliníku nad Hronom
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Učiteľ v materskej škole
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Priehradka 110,96601 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Hliník nad Hronom
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Železničná 320/10
96601 Hliník nad Hronom - Žiar nad Hronom
Slovensko
IČO
00320609
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.hliniknadhronom.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Obec Hliník nad Hronom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, samostatne hospodáriaci s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania : Žiadosť o zaradenie do výberové konania Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní Uradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní Doklad o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z.z., §15 ods.4 Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dátum ukončenia ponuky
17.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Kováčová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 54
Inzerent:Obec Hliník nad Hronom [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-17 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.