Nitriansky samosprávny kraj

Právnik, odborný referent pre majetkovoprávne vysporiadanie

Nitriansky samosprávny kraj

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 14:58
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 15:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242679
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Právnik, odborný referent pre majetkovoprávne vysporiadanie
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- majetkové a právne vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, - tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, - vypracováva a posudzuje agendu pozemkového a majetkového práva vo vzťahu k odboru majetku a investícií a poskytuje súčinnosť k príprave podkladov vo vzťahu dotknutých orgánom a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, - vypracováva a posudzuje zmluvy o odovzdaní a prevzatí pozemkov pod realizovanými odovzdanými stavbami do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja, - kontrola plnení v zmysle platných a účinných nájomných zmlúv, - príprava a spracovanie zmlúv súvisiacich s nakladaním s majetkom NSK, v ktorých ako zmluvná strana vystupuje NSK, zabezpečenie kontroly správnosti navrhovaných zmlúv o prevode správy majetku, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o výpožičke a ostatných zmlúv v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK, - spolupráca pri tvorbe podmienok k vyhlasovaniu verejných obchodných súťaží a ponukových konaní pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, - dohľad nad dodržiavaním zákonných podmienok a podmienok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK pri vyhlasovaní verejnej obchodnej súťaže a ponukového konania, - vypracovanie metodických pokynov a návrhov interných smerníc pre nakladanie s majetkom NSK, - príprava a zabezpečenie zápisov práv do katastra nehnuteľností, - zabezpečuje kontrolu a predkladanie materiálov k žiadosti o udelenie súhlasu predsedu alebo Zastupiteľstva NSK na uzatvorenie zmlúv o nájme, zmlúv o podnájme, zmlúv o výpožičke, dodatkov k zmluvám a ostatných zmlúv v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK, - vypracováva a predkladá na schválenie schvaľovacie doložky predsedu NSK k nakladaniu s dočasne prebytočným alebo prebytočným majetkom NSK a uznesenia do Zastupiteľstva NSK v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom NSK, - metodické usmerňovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom NSK vrátane nakladania s pohľadávkami a záväzkami a inými majetkovými právami NSK, ktoré sú v správe organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, - príprava podkladových materiálov potrebných k výkonu samosprávnej činnosti orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné a iné predpoklady: • VŠ II. stupeň právnického zamerania • prax v odbore minimálne 3 roky, a to v oblasti majetkovoprávnych vzťahov (vysporiadanie majetkových vzťahov) za posledných 5 rokov • prax v oblasti územnej samosprávy výhodou • znalosť príslušnej legislatívy na úrovni územnej samosprávy, katastrálnych predpisov a správnych konaní na príslušných orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy • Microsoft Office : Word, Excel, Outlook, Internet - pokročilý, • samostatnosť, zodpovednosť a komunikatívnosť, • bezúhonnosť - predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme. Zoznam dokladov : - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - profesijný životopis Zamestnanecké výhody, benefity : - odborný rast - príspevok na stravovanie - 37,5 hodinový týždenný pracovný čas - pružný pracovný čas - doplnkové dôchodkové sporenie - iné benefity v súlade s kolektívnou zmluvou. Pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie vybraných uchádzačov a odpovedať týmto uchádzačom. Žiadosti s profesijným životopisom môžu uchádzači zasielať elektronickou poštou na marcela.-=KONTAKT=- alebo predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, príp. zasielať poštou v termíne do 17. júna 2024 do 14.00 hod. na adresu : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM Rázusova 2A 949 01 Nitra

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Nitriansky samosprávny kraj
Právna forma
Samosprávny kraj
Sídlo
Rázusova 2915/2A
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
IČO
37861298
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.unsk.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
17.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Marcela Lievajová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 11
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Nitriansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 40 milisekúnd.