Múzeum mesta Bratislavy

Administratívny/a referent/ka kancelárie riaditeľky

Múzeum mesta Bratislavy

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničná 577/1,81518 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
24.05.2024 o 12:01
Naposledy aktualizované
24.05.2024 o 12:37

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2230727
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Administratívny/a referent/ka kancelárie riaditeľky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- Zabezpečovanie administratívnej agendy MMB: zverejňovanie zmlúv, faktúr a pod., vypracovanie zmlúv, správa registratúry, podpora pri verejnom obstarávaní a pod.; - Vybavovanie písomnej agendy sekretariátu riaditeľky; - Správa registratúry (referent podateľne MMB); - Zodpovednosť za chod došlej a odoslanej pošty (preberanie pošty, jej evidencia a distribúcia, odosielanie pošty - evidencia, spracovávanie sprievodných listov); - Administratívna podpora a materiálne zabezpečovanie potrieb sekretariátu MMB; - Zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb pre všetky úseky MMB; - Spolupráca pri zabezpečovaní starostlivosti o zamestnancov; - Administratívna podpora pri zabezpečovaní bežného chodu kancelárie - kontrola stavu kancelárskych potrieb a papiera, kontrola čistoty na pracovisku, pomoc pri zabezpečovaní spoločných akcií a darov pre zamestnancov; - Správa mailu -=KONTAKT=-, pevnej linky kancelárie riaditeľky; - Ad hoc administratívne práce (skenovanie, kopírovanie, zakladanie dokumentov); - Koordinácia úloh a spolupráca s externým poskytovateľom podporných činností; - Poskytovanie administratívnej podpory oddeleniam MMB a plnenie ďalších operatívnych úloh podľa potreby.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničná 577/1,81518 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
1. Príspevok do DDS 2%; 2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov; 3. Ďalšie benefity : a) skrátený 37,5 hodinový pracovný čas; b) flexibilný pracovný čas v rozmedzí od 6:-=KONTAKT=-:00 - umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky; c) mobilný telefón; d) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec Zákonníka práce; e) možnosť Home Office až 4 dni do mesiaca - po dohode s nadriadeným; f) čerpanie 3 dni tzv. sick day; g) podujatia pre zamestnancov - teambuilding, vianočný večierok; h) práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta; i) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave; j) voľný vstup do múzeí SR, ktoré sú členmi Zväzu múzeí na Slovensku.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
- Prax aspoň 2 roky v oblasti administratívy; - Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií; - Komunikačné a prezentačné zručnosti; - Analytické myslenie; - Schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť; - Flexibilita a kooperatívnosť; - Aktívna znalosť anglického jazyka. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky pre uchádzača/ku diskvalifikačné.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Múzeum mesta Bratislavy
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Radničná 577/1
81518 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
00179744
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.muzeumbratislava.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Činnosti múzeí

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
V prípade Vášho záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu nám zašlite tieto nasledovné doklady : 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania; 2. Motivačný list 3. Životopis; 4. Fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte elektronicky na e-mail: -=KONTAKT=- Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov spĺňajúcich požiadavky. Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore. Tešíme sa na Vaše reakcie.
Dátum ukončenia ponuky
30.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Bohunická

-=KONTAKT=-


Počet videní: 10
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Múzeum mesta Bratislavy [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-24 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.