Mesto Žilina

Vedúci oddelenia dopravy

Mesto Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 680€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 13:50
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 13:57

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242643
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci oddelenia dopravy
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách inde neuvedený
Pracovná oblasť
Logistika, skladovanie a poštové služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Stručná charakteristika pracovnej činnosti: Do kompetencie oddelenia dopravy patrí najmä správa a údržba miestnych komunikácií a ich príslušenstva, parkovacia politika, rozvoj dopravy a udržateľnej mestskej mobility, prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy, záber verejného priestranstva, povolenia na vjazd do pešej zóny a agenda detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru. Náplňou práce vedúceho/vedúcej oddelenia životného prostredia bude najmä: - vedenie oddelenia zodpovedného za komplexnú starostlivosť o miestne komunikácie a ich príslušenstvo (cestné hospodárstvo), detské ihriská, verejné exteriérové športové ihriská a mestský mobiliár (zastávky MHD, lavičky, fontány a pod.), - zabezpečovanie prevádzky a rozširovanie regulovaného parkovania na území mesta, - zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa cestného zákona a úloh mesta v oblasti dopravy podľa zákona o cestnej doprave, - posudzovanie, koordinovanie a usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta v oblasti dopravy, ihrísk a mobiliáru, - zabezpečovanie a koordinácia koncepcie rozvoja dopravy, - koordinácia činností v rámci agend patriacich do pôsobnosti oddelenia, - spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedúceho odboru, - sledovanie plnenia činností a zmlúv na oddelení a iné.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 680€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Čo ponúkame: - 1 680 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 10 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 848 EUR/ mesiac brutto.), - možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien, - flexibilný pracovný čas, - elektronické stravovacie poukážky/finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce, - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, - možnosť doplnkového dôchodkového sporenia po 12 mesiacoch od uzatvorenia pracovného pomeru, - zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
- VŠ vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe, - prax v riadení zamestnancov výhodou, - prax v oblasti dopravy alebo iných relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia, - prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania, - znalosť legislatívy upravujúcej oblasť cestnej dopravy (zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách, zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, zákon č. 56/2012 o cestnej doprave), - prax vo verejnej správe vítaná, - znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook), - schopnosť práce v záťažových situáciách, - flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, - vodičský preukaz B, aktívny šofér, - bezúhonnosť.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Žilina
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 3350/1
01131 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00321796
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.zilina.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - Vedúci oddelenia dopravy. Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2024. Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.06.2024 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: -=KONTAKT=-. K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
Dátum ukončenia ponuky
23.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Kordošová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1680 EUR
Inzerent:Mesto Žilina [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (6 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.