Teresa Benedicta

Opatrovateľ/ka

Teresa Benedicta

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrehovčíka 1,07101 Michalovce - Michalovce
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
870€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
11.06.2024 o 14:07
Naposledy aktualizované
11.06.2024 o 14:30

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2243711
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Opatrovateľ/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
2
Náplň práce
1. rešpektuje nariadenia vedúcej sestry, zdravotného asistenta a vedúceho zariadenia 2. rešpektuje rozpis služieb 3. nastupuje do práce 10 min. pred začiatkom zmeny 4. preberá písomné a ústne hlásenie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnych služieb (ďalej "PSS") od odovzdávajúcej služby 5. počas zmeny službukonajúci neopúšťa zariadenie, kým osobne neodovzdá službu 6. ak zamestnanec potrebuje opustiť zariadenie nahlási to vedúcemu zariadenia, prípadne vedúcej sestre, ktorí mu podpíšu priepustku 7. asistuje pri prijímaní a prepúšťaní PSS 8. poskytuje prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc 9. v prípade potreby sprevádza PSS na odborné vyšetrenie 10. spolupracuje s vedúcou sestrou a zdravotníckym asistentom v diagnostickom a liečebnom režime ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti 11. poskytuje základnú starostlivosť v súvislosti s bio - psycho - sociálno - spirituálnymi potrebami PSS 12. aktivizuje PSS podľa jeho schopností a možností 13. vykonáva úkony v starostlivosti o osobnú hygienu PSS a celkového kúpeľa 14. vykonáva úkony pri stravovaní PSS a pitnom režime 15. realizuje úkony pri vyprázdňovaní močového mechúra a hrubého čreva 16. vykonáva úkony súvisiace s obliekaním, vyzliekaním, obúvaním a zobúvaním PSS 17. vykonáva úkony súvisiace so zmenou polohy tela, pomoc pri sedení a státí PSS 18. vykonáva úkony pohybu PSS po schodoch a na rovine 19. vykonáva úkony súvisiace s orientáciou PSS v prostredí 20. napomáha PSS pri dodržiavaní liečebného režimu 21. realizuje a podieľa sa s PSS na vypracúvaní individuálneho plánu 22. zodpovedá za zápis opatrovateľských úkonov do príslušnej dokumentácie 23. dbá o čistotu a poriadok na izbách 24. dbá o čistotu a poriadok v dekontaminačnej miestnosti a v sklade čistej bielizne 25. dbá o správne rozdelenie a uloženie prádla PSS 26. dodržiava bezpečnostné a hygienické predpisy 27. plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí vedúci zariadenia, prípadne vedúca sestra 28. dodržiava Domáci a prevádzkový poriadok zariadenia
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrehovčíka 1,07101 Michalovce - Michalovce
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
06:00-18:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
870€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie
Všeobecné spôsobilosti
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
empatia
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Teresa Benedicta
Právna forma
Združenie (zväz,spolok)
Sídlo
Námestie Jána Pavla II. 6073/7
07101 Michalovce - Michalovce
Slovensko
IČO
31313680
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.teresa-benedicta.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Sme občianske združenie Teresa Benedicta (ďalej len OZTB), ktoré sídli v Michalovciach na Námestí Jána Pavla II. Naše združenie vzniklo 18. mája 2000 registráciou na MV SR v zmysle Zákona č. 83/90 Zb. Od 30. 10. 2003 sme zapísaní v registri právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja. Poskytujeme sociálne služby ľuďom v dôchodkovom veku a zdravotne ťažko postihnutým občanom z mesta Michalovce a okolitých obcí z okresov Michalovce a Trebišov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Prevádzkujeme šesť charitných domov, ktoré sa nachádzajú v Michalovciach, Trebišove a v obci Vojčice s celkovou kapacitou 182 osôb. Zamestnávame spolu 91 zamestnancov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Čin.záujmových org.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
31.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Petra Pehaničová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 870 EUR
Inzerent:Teresa Benedicta [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-11 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Michalovce
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.