Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Referent/ka územného plánovania

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
11.03.2024 o 14:29
Naposledy aktualizované
31.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2180670
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka územného plánovania
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:  obstarávanie územných plánov zón,  obstarávanie územnoplánovacích podkladov (napr. architektonicko-urbanistické štúdie),  vydávanie územnoplánovacích informácii a vyjadrení pre účely Okresného úradu Bratislava,  sprístupňovanie informácií,  spolupráca pri tvorbe geografického informačného systému (GIS) mestskej časti,  spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce,  spracovanie interných stanovísk pre ostatné oddelenia.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:  odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,  13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,  5 dní dovolenky navyše,  4 dni sick day,  stravné lístky v hodnote 6,50 €,  50% úhrada z ceny ročnej električenky,  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,  multisport karta.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a urbanizmus-35 Architektúra
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-urbanizmus a územné plánovanie-35 Architektúra
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
vzdelanie VŠ, v odbore architektúra, urbanizmus, územné plánovanie,  vhodné aj pre absolventov,  orientácia v príslušnej legislatíve,  zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,  skúsenosť s prácou v samospráve a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,  samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,  konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Junácka 3216/1
83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
00603317
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.banm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva - miestny úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,  profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,  súhlas so spracúvaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 30.3.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd Junácka ul. 1 832 91 Bratislava alebo na adresu -=KONTAKT=-. Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk. _________________________________________________________________________ *Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Dátum ukončenia ponuky
30.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Viktória Dvorská

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent/ka územného plánovania

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
11.03.2024 o 14:29
Naposledy aktualizované
31.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2180670
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka územného plánovania
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:  obstarávanie územných plánov zón,  obstarávanie územnoplánovacích podkladov (napr. architektonicko-urbanistické štúdie),  vydávanie územnoplánovacích informácii a vyjadrení pre účely Okresného úradu Bratislava,  sprístupňovanie informácií,  spolupráca pri tvorbe geografického informačného systému (GIS) mestskej časti,  spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce,  spracovanie interných stanovísk pre ostatné oddelenia.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Junácka 1,83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:  odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,  13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,  5 dní dovolenky navyše,  4 dni sick day,  stravné lístky v hodnote 6,50 €,  50% úhrada z ceny ročnej električenky,  príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,  multisport karta.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a urbanizmus-35 Architektúra
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-urbanizmus a územné plánovanie-35 Architektúra
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
vzdelanie VŠ, v odbore architektúra, urbanizmus, územné plánovanie,  vhodné aj pre absolventov,  orientácia v príslušnej legislatíve,  zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,  skúsenosť s prácou v samospráve a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,  samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,  konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Junácka 3216/1
83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
00603317
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.banm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva - miestny úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,  profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,  súhlas so spracúvaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 30.3.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd Junácka ul. 1 832 91 Bratislava alebo na adresu -=KONTAKT=-. Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk. _________________________________________________________________________ *Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Dátum ukončenia ponuky
30.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Viktória Dvorská

-=KONTAKT=-

Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava-Nové Mesto [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-31 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.