Centrum právnej pomoci

IT technik/-čka, VK č. 18/2024

Centrum právnej pomoci

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
07.06.2024 o 12:16
Naposledy aktualizované
07.06.2024 o 12:38

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2240908
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
IT technik/-čka, VK č. 18/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Správca informačného systému
Pracovná oblasť
IT a telekomunikácie
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• vykonáva odbornú telefonickú a emailovú podporu užívateľov • prijíma a zdokumentuje technické problémy zamestnancov • získava detailné údaje od užívateľov popisujúcich problém • identifikuje problémy, vyhľadáva poruchy, ich riešenie a vykonáva poradenskú asistenciu užívateľom • eskaluje riešenia problémov ak si to vyžaduje ďalšiu/hlbšiu odbornú pomoc • komunikuje a spolupracuje s ostatnými oddeleniami organizácie • vykonáva vzdialenú podporu HW/SW (napr. PC, tlačiarne...) vo všetkých kanceláriách CPP • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - osobný príplatok, odmeny, príspevok na DDS - pružný pracovný čas - 4 dni sick day - príspevok na stravovanie - služobný notebook

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-informatika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-informatika
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Správa systémov - Microsoft Windows-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Informácie o výberovom konaní: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) motivačný list, e) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe. Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť: - certifikáty o absolvovaní kurzov a školení. Výberové konanie na obsadenie funkcie IT technik/-čka sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné: a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie IT technik/-čka" alebo b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie miesta IT technik/-čka" alebo c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: -=KONTAKT=- najneskôr do 10.7.2024, vrátane. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 10.7.2024, vrátane. Predpokladaný termín výberového konania je v 30.týždni. Predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 1.8.2024.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum právnej pomoci
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie slobody 2906/12
81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30798841
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.centrumpravnejpomoci.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia založená 1.1.2006 na základe zákona č. 327/2005 Z.z. Centrum zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej situácie nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Právne činnosti

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
10.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Elena Kvietková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Centrum právnej pomoci [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-07 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.