Centrum pre deti a rodiny Martin

Sociálny pracovník

Centrum pre deti a rodiny Martin

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 33/62,03601 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 159,8€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 11:38
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 11:53

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242547
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sociálny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sociálny pracovník
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb a SPODaSK. Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou v zariadení SPODaSK. V rámci výkonu funkcie zodpovedá sociálny pracovník za tieto činnosti: - sociálna diagnostika dieťaťa alebo mladého dospelého, - sociálna diagnostika rodiny dieťaťa alebo mladého dospelého, - sociálne poradenstvo a sprevádzanie mladého dospelého pri osamostatňovaní sa, - návrh riešenia sociálnej situácie dieťaťa alebo mladého dospelého, - návrh na umiestnenie dieťaťa do iného zariadenia, - poskytovanie odborného poradenstva deťom, mladým dospelým, rodičom detí, - spolupráca s biologickou rodinou mal. dieťaťa za účelom prípadného návratu do biologickej rodiny, - spisová dokumentácia dieťaťa, - prijímanie a prepúšťanie detí na základe rozhodnutia súdu, - príprava dokumentácie pre zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti, - v spolupráci s UPSVaR a orgánmi samospráv vypracováva plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 33/62,03601 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 159,8€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- pracovné miesto je obsadzované na zástup za rodičovskú dovolenku - 5 dní dovolenky nad rámec ZP - Doplnkové dôchodkové sporenie - Up Déjeuner karta alebo finančný príspevok

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-sociálna práca-68 Právne vedy
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
Ďalšie požiadavky
- výpis z registra trestov - psychologický posudok na psychickú spôsobilosť vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi - vstupná lekárska prehliadka

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Martin
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
P. O. Hviezdoslava 33/62
03601 Martin - Martin
Slovensko
IČO
17335604
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.centrummartin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
V zmysle ustanovenia § 49 Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov "Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia a o nariadení ústavnej starostlivosti". Centrum pre deti a rodiny dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
09.08.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Barbora Šnyrová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 15
Ponúkaná mzda: 1159 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Martin [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.