Katolícka univerzita v Ružomberku

Profesor/ka odbor 33. sociálna práca

Katolícka univerzita v Ružomberku

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 659€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.01.2024 o 12:40
Naposledy aktualizované
10.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2147312
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Profesor/ka odbor 33. sociálna práca
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Profesor
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia. Prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje. Medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3), tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti profesora formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 659€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Hrabovská cesta 1652/1A
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
37801279
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ku.sk
Charakteristika zamestnávateľa
verejná vysoká škola
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Uchádzači o túto pozíciu musia postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/ a musia spĺňať zverejnené podmienky. Prihlášky, ktoré budú zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Dátum ukončenia ponuky
09.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Srpoňová PhD.

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Profesor/ka odbor 33. sociálna práca

Katolícka univerzita v Ružomberku

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 659€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.01.2024 o 12:40
Naposledy aktualizované
10.02.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2147312
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Profesor/ka odbor 33. sociálna práca
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Profesor
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia. Prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje. Medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3), tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti profesora formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 659€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Hrabovská cesta 1652/1A
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
37801279
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ku.sk
Charakteristika zamestnávateľa
verejná vysoká škola
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Uchádzači o túto pozíciu musia postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/ a musia spĺňať zverejnené podmienky. Prihlášky, ktoré budú zaslané e-mailom nebudú akceptované.
Dátum ukončenia ponuky
09.02.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Srpoňová PhD.

-=KONTAKT=-

Počet videní: 84
Ponúkaná mzda: 1659 EUR
Inzerent:Katolícka univerzita v Ružomberku [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-10 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Ružomberok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.