Centrum pre deti a rodiny Nitra

Sestra

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Dlhá 179,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
05.02.2024 o 11:13
Naposledy aktualizované
05.02.2024 o 12:55

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159933
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sestra
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Dlhá 179,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
18.75
Pracovný čas
07:00-15:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- príspevok zamestnávateľa na DDS

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnopravnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Nitra
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Dlhá 913/179
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
IČO
35628391
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdrnitra.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Nitra je zriadené: - na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia alebo na základe požiadania dieťaťa (pobytové opatrenia), - na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa a porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí, v medziľudských vzťahoch (ambulantné opatrenia), - na realizáciu prípravy na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva, - poskytovanie poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
20.03.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - profesijný štruktúrovaný životopis - písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Dátum ukončenia ponuky
05.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Eva Piačková

-=KONTAKT=-
Eva Sendžová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Sestra

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Dlhá 179,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
05.02.2024 o 11:13
Naposledy aktualizované
05.02.2024 o 12:55

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2159933
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sestra
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Dlhá 179,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
18.75
Pracovný čas
07:00-15:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- príspevok zamestnávateľa na DDS

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnopravnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Nitra
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Dlhá 913/179
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
IČO
35628391
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdrnitra.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Nitra je zriadené: - na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia alebo na základe požiadania dieťaťa (pobytové opatrenia), - na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa a porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí, v medziľudských vzťahoch (ambulantné opatrenia), - na realizáciu prípravy na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva, - poskytovanie poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
20.03.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - profesijný štruktúrovaný životopis - písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Dátum ukončenia ponuky
05.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Eva Piačková

-=KONTAKT=-
Eva Sendžová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 4
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Nitra [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-05 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.