Zdravé regióny

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia-Nové Zámky

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
31.01.2024 o 14:19
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:19

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2157568
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia-Nové Zámky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Koordinátor asistentov podpory zdravia
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Riadi a koordinuje pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v súlade s cieľmi a hlavnou aktivitou projektu, • realizuje dohľad nad výkonom intervenčných a osvetových činností vykonávaných na komunitnej úrovni prostredníctvom pridelených APZ, • zodpovedá za správnosť evidencie poskytnutých intervencií, • spolupracuje s relevantnými aktérmi na komunitnej a regionálnej úrovni, a to najmä s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, • zodpovedá za kvalitu výstupov a vedenie evidencie za pridelenú oblastnú skupinu APZ v súlade s metodickými pokynmi, • osobne kontroluje činnosť APZ priamo v mieste výkonu práce, • realizuje podporu APZ v krízových situáciách v teréne, • zabezpečuje a vedenie pravidelné koordinačné stretnutia oblastnej skupiny, zúčastňuje sa na celoslovenských koordinačných stretnutiach a na školeniach, • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZ, • spracováva a dodáva povinnú mesačnú dokumentáciu za oblastnú skupinu, • podieľa sa na výskumných činnostiach a monitorovacích aktivitách, • v prípade potreby zastupuje iného koordinátora. Uchádzač/ka by mal/a vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov Ďalšie požiadavky: • Akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv, • znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK), • motivácia k práci s cieľovou skupinou, • tímovosť, • empatický prístup, • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode), • systematickosť, schopnosť plánovania, • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti. Uchádzači o pracovnú pozíciu prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia Nové Zámky" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=- 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA 2. Motivačný list (max. 1 strana). - VÝHODA 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. - PODMIENKA 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov. - PODMIENKA Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/ Administratívnu činnosť zamestnanec vykonáva z domu. Pozícia si vyžaduje časté cestovanie po území v pôsobnosti daného zamestnanca.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
týžden dovolenky naviac, pružný pracovný čas, 2xročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Internet-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
20.02.2024
Informácia pre úrad PSVR k sprostredkovaniu obsadenia pracovnej pozície
prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Ráchel Boleková
-=KONTAKT=-


Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia-Nové Zámky

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
31.01.2024 o 14:19
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:19

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2157568
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia-Nové Zámky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Koordinátor asistentov podpory zdravia
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Riadi a koordinuje pridelených asistentov podpory zdravia (APZ) v súlade s cieľmi a hlavnou aktivitou projektu, • realizuje dohľad nad výkonom intervenčných a osvetových činností vykonávaných na komunitnej úrovni prostredníctvom pridelených APZ, • zodpovedá za správnosť evidencie poskytnutých intervencií, • spolupracuje s relevantnými aktérmi na komunitnej a regionálnej úrovni, a to najmä s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, • zodpovedá za kvalitu výstupov a vedenie evidencie za pridelenú oblastnú skupinu APZ v súlade s metodickými pokynmi, • osobne kontroluje činnosť APZ priamo v mieste výkonu práce, • realizuje podporu APZ v krízových situáciách v teréne, • zabezpečuje a vedenie pravidelné koordinačné stretnutia oblastnej skupiny, zúčastňuje sa na celoslovenských koordinačných stretnutiach a na školeniach, • spolupracuje pri evidencii a distribúcii materiálneho a technického vybavenia pre APZ, • spracováva a dodáva povinnú mesačnú dokumentáciu za oblastnú skupinu, • podieľa sa na výskumných činnostiach a monitorovacích aktivitách, • v prípade potreby zastupuje iného koordinátora. Uchádzač/ka by mal/a vlastniť súkromné motorové vozidlo, ktoré bude využívať na služobné účely s preplácaním cestovných náhrad podľa Zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov Ďalšie požiadavky: • Akceptácia a rešpekt MRK v regióne a predstaviteľov miestnych samospráv, • znalosť regiónu a skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite, terénna práca v oblasti zdravia znevýhodnených skupín alebo sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK), • motivácia k práci s cieľovou skupinou, • tímovosť, • empatický prístup, • dobré komunikačné zručnosti (schopnosť počúvať a komunikácia smerujúca k dohode), • systematickosť, schopnosť plánovania, • ochota vzdelávať sa a rozvíjať doterajšie vedomosti. Uchádzači o pracovnú pozíciu prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Koordinátor/ka asistentov podpory zdravia Nové Zámky" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=- 1. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA 2. Motivačný list (max. 1 strana). - VÝHODA 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. - PODMIENKA 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov. - PODMIENKA Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/ Administratívnu činnosť zamestnanec vykonáva z domu. Pozícia si vyžaduje časté cestovanie po území v pôsobnosti daného zamestnanca.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
týžden dovolenky naviac, pružný pracovný čas, 2xročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Internet-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
20.02.2024
Informácia pre úrad PSVR k sprostredkovaniu obsadenia pracovnej pozície
prax v oblasti práce so sociálne znevýhodnenými skupinami

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Ráchel Boleková
-=KONTAKT=-Počet videní: 67
Ponúkaná mzda: 1300 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (27 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.