Mesto Šaľa

Riaditeľ organizácie - Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Mesto Šaľa

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Horná 1952/11,92701 Šaľa - Šaľa
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
15.04.2024 o 13:07
Naposledy aktualizované
10.05.2024 o 09:39

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2202494
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ organizácie - Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Kompletné zabezpečovanie riadenia príspevkovej organizácie Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Horná 1952/11,92701 Šaľa - Šaľa
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Šaľa
Právna forma
Iná právnicka osoba
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 1953/7
92715 Šaľa - Šaľa
Slovensko
IČO
00306185
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.sala.sk
Charakteristika zamestnávateľa
kontinent: EURÓPA ( stredná Európa) štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA kraj: NITRIANSKY okres: ŠAĽA Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady:  prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a telefonického kontaktu,  profesijný životopis,  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu),  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,  doklady o nadobudnutom vzdelaní, o odbornej praxi,  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),  Koncepciu riadenia Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa - v rozsahu max. 8 strán. !!! Doklady je potrebné doručiť v obálke "Výberové konanie - Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa - NEOTVÁRAŤ" osobne do podateľne MsÚ alebo zaslať poštou na adresu mesta Šaľa.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Kováčová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 170
Ponúkaná mzda: 2200 EUR
Inzerent:Mesto Šaľa [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-10 (37 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Šaľa
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.