Mestská časť Košice-Juh

vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a bytovej politiky

Mestská časť Košice-Juh

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Smetanova 4,04001 Košice-Juh - Košice IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
05.04.2024 o 14:28
Naposledy aktualizované
10.05.2024 o 11:55

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2196690
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a bytovej politiky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
Počet voľných miest
1
Náplň práce
koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy súvisiace s tvorbou koncepcie v oblasti územného a regionálneho rozvoja mestskej časti, pri tvorbe koncepcie rozvoja mestskej časti spolupracuje s mestom Košice a príslušnými orgánmi štátnej správy, pripravuje podklady pre vydávanie stanovísk k návrhom územno-plánovacej dokumentácie ako aj k ich zmenám a doplnkom na rokovanie orgánov samosprávy, zabezpečuje administratívne a organizačné úlohy, ktoré súvisia s plnením úloh samosprávy, ktoré vyplývajú z kompetencií, ktoré sú stanovené Štatútom mesta Košice, platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice a Mestskej časti Košice Juh, príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia, udržiavania čistoty a verejného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva, usmerňovania ekonomickej, investičnej činnosti a územného rozvoja na území mestskej časti, zabezpečuje prípravu a realizáciu stavieb miestneho významu v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti, pripravuje podklady na rokovanie komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti a zúčastňuje sa na rokovaniach orgánov samosprávy, spolupracuje pri príprave všeobecne záväzných nariadení MČ, vykonáva kontrolu dodržiavania platných VZN MČ Košice - Juh, riadi, koordinuje a kontroluje plnenie úloh zamestnancov oddelenia RRaBP, určuje pre zamestnancov oddelenia pracovnú náplň, zabezpečuje materiálno-technické vybavenie oddelenia, poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2002 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje predbežnú a následnú finančnú kontrolu v súlade so smernicou MČ Košice-Juh, plní ďalšie úlohy a spolupracuje s ostatnými vedúcimi oddelení MÚ MČ pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z porád vedenia MČ a MÚ
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Smetanova 4,04001 Košice-Juh - Košice IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-študijný odbor - mimo číselník
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Ďalšie požiadavky
samostatnosť, zodpovednosť, koncepčné myslenie, riadiace a organizačné schopnosti

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Košice-Juh
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Smetanova 522/4
04079 Košice-Juh - Košice IV
Slovensko
IČO
00691046
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.kosicejuh.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Všeobecná verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Zlata Babjáková
-=KONTAKT=-
Počet videní: 9
Inzerent:Mestská časť Košice-Juh
Zverejnené dňa:2024-05-10 (47 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.