Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec

Učiteľ nižšieho stredného vzdelávania

Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Karola Supa 48,98403 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
08.07.2024 o 10:54
Naposledy aktualizované
08.07.2024 o 11:11

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2260624
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Učiteľ nižšieho stredného vzdelávania
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Pracovná činnosť učiteľa nižšieho sekundárneho vzdelávania - vyučovacia oblasť jazyk a komunikácia - učiteľ predmetov SJL, CHEM, MAT, FYZ, výchovy v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Karola Supa 48,98403 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Pracovný čas
07:45-13:30
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo jazykov pre zš-76 Učiteľstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ii. stupeň základných škôl - matematika-76 Učiteľstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - chémia-76 Učiteľstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ii. stupeň základných škôl - fyzika-76 Učiteľstvo
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa II. stupňa ZŠ na vyučovanie predmetov chémia, matematika, fyzika, slovenský jazyk, HUV, VYV. Vítame, ak má uchádzač vyštudovanú aj špeciálnu pedagogiku. Je to pracovný pomer na dobu určitú.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Karola Supa 48
98403 Lučenec - Lučenec
Slovensko
IČO
51066211
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.zsisplc.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Spojená škola internátna poskytuje predprimárne (MŠ), primárne (I. stupeň ZŠ ) a nižšie sekundárne (II. stupeň ZŠ) vzdelávanie deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím bez mentálneho postihnutia. V materskej škole sú triedy podľa druhu zdravotného postihnutia, spravidla pre deti so sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s autizmom. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školský internát.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Základné školstvo

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania (prosíme uviesť mailový kontakt)  štruktúrovaný profesijný životopis  doklady o vzdelaní (k žiadosti postačujú neoverené kópie)  súhlas so spracovaním osobných údajov  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Doklady prosíme zaslať so žiadosťou vopred. Žiadosť s profesijným životopisom a potrebnými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 8. augusta. Výberový pohovor môže byť zrealizovaný aj skôr (koniec júla) - podľa stavu žiadostí. Výber uchádzačov prebehne formou pohovoru s vedením školy na základe písomného (e-mail) pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Prezentácia s profesijným portfóliom vítaná.
Dátum ukončenia ponuky
08.08.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PhDr. Lenka Hricová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 32
Inzerent:Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-08 (7 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Lučenec
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.