Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Metodik účtovníctva

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
83104 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
09.04.2024 o 15:20
Naposledy aktualizované
10.04.2024 o 07:50

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2198836
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Metodik účtovníctva
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
V rámci hlavnej činnosti vykonáva: Vykonáva komplexnú odbornú a poradenskú činnosť na úseku účtovníctva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu. Vybavuje korešpondenciu týkajúcu sa výkazníctva so zriaďovateľmi v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu. Kontroluje účtovné závierky, finančné a účtovné výkazy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu a potvrdzuje ich správnosť. Mesačne, v spolupráci s rozpočtárom, vykonáva kontrolu rozpočtu a plnenia rozpočtu na základe výstupov z účtovníctva škôl a školských zariadení s údajmi v štátnej pokladnici na jednotlivé podpoložky, výkaz FIN 1-12. Štvrťročne kontroluje výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, zasiela ich na opravy školám a následne opravené výstupy z účtovníctva nahráva do sumarizačného programu. Spracováva konsolidovanú účtovnú závierku za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu, zodpovedá za včasné a správne predloženie konsolidačných balíkov a odsúhlasovacích formulárov do centrálneho konsolidačného systému. Na konci roka vykonáva kontrolu finančných výkazov, výkazu ziskov a strát a súvahy a dodržanie medzi výkazových väzieb.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
83104 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Internet-pokročilá
Ekonomický program SAP-Ekonomický program SAP

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Tomášikova 3349/46
83205 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
54130395
Počet zamestnancov
10-19
Charakteristika zamestnávateľa
rozpočtová organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Vinterová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 0
Inzerent:Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Zverejnené dňa:2024-04-10 (50 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.