DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o.

Line support

DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Jána Jonáša 1,84302 Bratislava-Dev.Nová Ves - Bratislava IV
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
30.04.2024 o 15:16
Naposledy aktualizované
02.05.2024 o 07:14

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2213638
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Line support
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
Pracovná oblasť
Elektrotechnika
Počet voľných miest
3
Náplň práce
• Vykonávanie zložitých kontrol podľa smerníc na zlepšenie kvality produktu • Spolupráca s klientmi v sídlisku ako i klientmi v zahraničí • Overovanie testovacích plánov, technických výkresov a technickej dokumentácie • Dorábka vyrobených káblov podľa smerníc zákazníkov v sídlisku • Identifikácia chýb na moduloch/zariadeniach a následná oprava • Týždenné dokumentovanie výsledkov testovaní a dorábok • Spolupráca s príslušnými oddeleniami v rámci spoločnosti
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Jána Jonáša 1,84302 Bratislava-Dev.Nová Ves - Bratislava IV
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
trojzmenná
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Dovolenka nad rámec ZP. Firemné benefity.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie všetkých definovaných jazykov
Cudzí jazyk
anglickýelementárna A1 a A2
srbskýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-elementárna
Internet-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
manuálna zručnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Prihlásením sa na výberové konanie organizované spoločnosťou DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o., IČO: -=KONTAKT=-, so sídlom: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro, vl. č.: 110851/B (ďalej len "DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o." alebo "prevádzkovateľ") budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom realizácie výberového konania - najmä posúdenie vhodnosti kandidáta na obsadzované pracovné miesto, komunikácia, osobný pohovor, vyhodnotenie výberového procesu. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o. ako prevádzkovateľa osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") (ide o zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov); a tak isto plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov trvá odo dňa začatia výberového konania a končí najneskôr 6 mesiacov odo dňa prihlásenia sa do výberového konania. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, zmenu, výmaz, a prenosnosť osobných údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje sú poskytnuté týmto príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu; spoločnosť poskytujúca Microsoft Office 365 (vrátane Outlooku); spoločnosti prevádzkujúce webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách napr. Profesia; materskej spoločnosti zabezpečujúce interný inzertný portál Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG, ulica Landshuter 100, 84137 Vilsbiburg, Nemecko; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu a personálnu agendu DHS Dräxlmaier Hungária Szolgáltató Kft, Turul utca 10, 2030 Erd, Maďarsko, spoločnosť Profesia a jej subdodávatelia zabezpečujú správu systému uchádzačov o zamestnanie - MARK Kontakt v prípade ochrany osobných údajov v spoločnosti DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o je privacy--=KONTAKT=- resp. sídlo prevádzkovateľa.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Hodonínska 25
84103 Bratislava-Záhor.Bystr. - Bratislava IV
Slovensko
IČO
50286641
Počet zamestnancov
25-49
Charakteristika zamestnávateľa
Spoločnosť Dräxlmaier pracuje v oblasti auto priemyslu 60 rokov. Vyrábame produkty vysokej kvality. Naše moderné elektrické systémy a exkluzívny enerijer zlepšujú pôžitok z jazdy automobilov. 75 000 zamestnancov z rôznych krajov sveta každodenne spolupracuje na dosiahnutí tohto cieľa a svojimi vedomosťami, zručnosťami a horlivosťou prinášajú svojím zákazníkom inovatívne a kvalitné automobilové riešenia. Iniciatívni zamestnanci používajú svoju kreativitu a vymieňajú svoje nápady tak, aby dosiahli spoločný úspech.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výr.elektr.motor.prístr.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
07.06.2024
Informácie o obsadení pozície
Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Anna Vareca

-=KONTAKT=-


Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-02 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.