Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice

Ekonóm/ekonómka

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Moyzesova 8,04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
20.03.2024 o 16:11
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 13:49

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2186853
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Ekonóm/ekonómka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- samostatné vykonávanie účtovnej agendy školy, - spracovanie uzávierok, finančných výkazov, - zabezpečenie a dodržiavanie účtovných termínov, - samostatná odborná práca na úseku mzdovej a personálnej práce, - evidencia a nakladanie s majetkom školy, - vedenie registratúry školy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Moyzesova 8,04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
07:00-15:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-ekonomický
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Ekonomické programy - OMEGA-pokročilá
Ekonomické programy - OLYMP-Ekonomické programy - OLYMP
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
- ovládanie podvojného účtovníctva (zameranie na verejnú správu), - znalosti zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2004 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 597/2203 o financovaní škôl, - znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - bezúhonnosť, dôslednosť, - samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice
Právna forma
Nezisková organizácia
Sídlo
Moyzesova 8
04001 Košice-Staré Mesto - Košice I
Slovensko
IČO
31299610
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
msimeldy.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Materská škola s katolíckym prostredím spĺňajúcim požiadavky koncepcie rozvoja edukácie ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Predškolská výchova

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - prihláška do výberového konania - overené kópie dokladov o vzdelaní - profesijný životopis - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania. Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučenou poštou do 19.04.2024 na adresu školy. Na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači. Presný dátum, miesto a čas výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený telefonicky alebo mailom.
Dátum ukončenia ponuky
19.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Bc. Gabriela Petrusová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 1
Inzerent:Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy, Moyzesova 8, Košice
Zverejnené dňa:2024-03-21 (34 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.