Mesto Piešťany

Sestra v zariadení

Mesto Piešťany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám SNP 1745/3,92145 Piešťany - Piešťany
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 182,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 13:23
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 14:32

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242629
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sestra v zariadení
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sestra bez špecializácie
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh: Organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje opatrovateľskú službu v zariadení, poskytuje celodennú komplexnú starostlivosť o klientov, tvorí a realizuje individuálne plány ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, spolupracuje s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami, rozdeľuje a podáva lieky, zodpovedá za zabezpečovanie kvalitnej všestrannej starostlivosti o individuálne, biologické, psychické a sociálne potreby klientov, práca v nepretržitej prevádzke - 35 hodín týždenne.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám SNP 1745/3,92145 Piešťany - Piešťany
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
35.0
Pracovný čas
07:00-19:00
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 182,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevok na rekreáciu.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
spoľahlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so: • štruktúrovaným životopisom • fotokópiou dokladu o vzdelaní je potrebné odovzdať do 26.06.2024 do 13:00 hod. na email: marcel.-=KONTAKT=- alebo odovzdať osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na email alebo do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú na pohovor zaradené. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: "sestra v zariadení - neotvárať" Vopred ďakujeme uchádzačom za prejavený záujem o pracovnú pozíciu. Zamestnávateľ si vyhradzujeme právo, kontaktovať iba vybraných uchádzačov alebo bez uvedenia dôvodu pohovor zrušiť.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Piešťany
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. SNP 1475/3
92145 Piešťany - Piešťany
Slovensko
IČO
00612031
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.piestany.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Územná samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Pohovor
Dátum ukončenia ponuky
26.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
JUDr. Marcel Repáš

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1182 EUR
Inzerent:Mesto Piešťany [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Piešťany
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.