Spišské divadlo

Vedúci/vedúca úseku ekonomiky

Spišské divadlo

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničné Námestie 279/4,05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 076€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
03.05.2024 o 12:21
Naposledy aktualizované
03.05.2024 o 12:52

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2215803
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci/vedúca úseku ekonomiky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Náplň práce: • Samostatne riadi, organizuje, spolupodieľa sa, kontroluje a zodpovedá za činnosť ekonomicko-hospodárskeho úseku, vrátane plánovania, prognózy a analýzy jednotlivých druhov výdavkov a kontrolnej činnosti, • zastupuje organizáciu v styku s bankou a inými inštitúciami ekonomicko-hospodárskeho okruhu, zabezpečuje a vedie potrebnú agendu a evidenciu,, • vystavuje prevodné príkazy a účtovné podklady v informačnom systéme Štátnej pokladnice, • zabezpečuje kompletné spracovanie účtovníctva, financií, rozpočtovníctva, kalkulácií, analýz a rozborov, • vykonáva úkony súvisiace s konsolidáciou verejných financií a spracováva ich na portáli CK-JUŠ podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy, • vyhodnocuje náklady výroby scénických a kostýmových výprav a rekvizít v spolupráci s vedením divadla a vedúcimi úsekov, • vypracováva podklady k vyúčtovaniu grantov, dotácií, darov a v spolupráci s projektovou manažérkou analyzuje jednotlivé položky, • vypracováva štatistické údaje za ekonomickú oblasť, návrh rozpočtu na bežný rok a na dva nasledujúce roky. Schválený rozpočet spracuje v ekonomickom programu WinIBEU a v Štátnej pokladnici, • spracováva účtovné mesačné uzávierky v systéme SAP a WinIBEU a ročnú účtovnú uzávierku ako podklad pre záverečný účet rozpočtovej kapitoly, • vypracováva interné smernice v spolupráci s vedúcimi a odbornými zamestnancami jednotlivých úsekov, • sleduje aktuálne zmeny v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontroluje účtovné operácie podľa platných štandardov legislatívy, sleduje právne normy, vyhlášky a nariadenia v oblasti ekonomiky, účtovníctva a rozpočtového hospodárenia.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničné Námestie 279/4,05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 076€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Ponúkame: - prácu v zaujímavom a inšpiratívnom prostredí - zľavnené vstupné na predstavenia Spišského divadla - 1 týždeň dovolenky naviac - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - odmeny pri životných a pracovných jubileách - finančné príspevky zo sociálneho fondu.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie-62 Ekonomické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Ekonomické programy - SAP-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, • profesijný životopis • doklady o vzdelaní (diplom) a odbornej praxi • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov, • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Spišské divadlo
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Radničné námestie 279/4
05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
IČO
31297846
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.spisskedivadlo.sk
Charakteristika zamestnávateľa
prezentácia divadelnej tvorby
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Scénické umenie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Oľga Gadušová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 49
Ponúkaná mzda: 1076 EUR
Inzerent:Spišské divadlo [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-03 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Spišská Nová Ves
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.