Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici

Referent pre účtovníctvo a výkazníctvo

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám. Ľ. Štúra 5943/1,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 103,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
21.06.2024 o 16:39
Naposledy aktualizované
26.06.2024 o 18:18

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2251341
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent pre účtovníctvo a výkazníctvo
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
0
Náplň práce
vytvára a aktualizuje účtovný rozvrh, vedie komplexné účtovníctvo za regionálny úrad, riadi obeh a kontroluje účtovné doklady a účtovné zostavy, vykonáva základnú finančnú kontrolu, spravuje pohľadávky, spravuje pokuty a trovy konania, účtuje o stave a pohybe majetku, zostavuje účtovnú závierku regionálneho úradu a spracováva konsolidovanú účtovnú závierku.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám. Ľ. Štúra 5943/1,97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
24
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 103,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
finančná a ekonomická gramotnosť
matematická gramotnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 5943/1
97405 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
IČO
54139937
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.russ-bb.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici je orgánom miestnej štátnej správy v školstve zriadený podľa § 9a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 271/2021 Z. z.. Regionálny úrad je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s právom hospodáriť s majetkom, ktorý spravuje. Sídlom regionálneho úradu je Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 5943/1,974 05 Slovenská republika. Územným obvodom regionálneho úradu je územný obvod Banskobystrického kraja. Regionálny úrad zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy na úseku školstva, mládeže a športu.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
01.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Anna Pôbišová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 1103 EUR
Inzerent:Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Zverejnené dňa:2024-06-26 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.