ALŽBETKA, n. o.

Pomocná vychovávateľka

ALŽBETKA, n. o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Školská 429/4,05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
26.04.2024 o 13:51
Naposledy aktualizované
03.05.2024 o 11:49

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2211123
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocná vychovávateľka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pomocný vychovávateľ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Poskytovanie všestrannej starostlivosti 10 člennej skupine detí na základe plánov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - v Centre pre deti a rodiny, ALŽBETKA n. o. (tzv. detský domov).
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Školská 429/4,05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:30-19:30
19:30-07:30
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Rodinná atmosféra v kolektíve a zariadení

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
ALŽBETKA, n. o.
Právna forma
Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby
Sídlo
Školská 429/4
05201 Spišská Nová Ves - Spišská Nová Ves
Slovensko
IČO
35581131
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.alzbetka-no.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o., so sídlom Školská 429/4, Spišská Nová Ves, ktorú založila Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa, vznikla dňa 12. 8. 2004 rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. NAŠE ZARIADENIA: Centrum pre deti a rodiny, Spišská Nová Ves Súkromná materská škola Alžbetka, Spišská Nová Ves Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ, Nesvady
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Čin.ost.členských org.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované dokumenty k výberovému konaniu: a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru b) profesijný štruktúrovaný životopis c) kópia diplomu a vysvedčenia d) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a) až c). e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Požadované dokumenty je potrebné doručiť: na emailovú adresu: alzbetka.-=KONTAKT=- , prípadne poštou, či osobne na adrese: Školská 4, 05201 Spišská Nová Ves. Termín doručenia potrebných dokladov je 5.5.2024.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Darina Haburajová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 155
Inzerent:ALŽBETKA, n. o.
Zverejnené dňa:2024-05-03 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Spišská Nová Ves
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.