Mesto Partizánske

Riaditeľ Materskej školy, Malá okružná 1039/50, Partizánske

Mesto Partizánske

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Malá okružná 1039/50,95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 318€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.04.2024 o 10:56
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 12:53

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2203786
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ Materskej školy, Malá okružná 1039/50, Partizánske
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Riadenie materskej školy
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Malá okružná 1039/50,95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 318€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo-76 Učiteľstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo pre materské školy-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
tímová práca
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - znalosť príslušnej legislatívy, - riadiace a organizačné schopnosti. Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, - doklad o dĺžke pedagogickej praxe (min. 5 rokov pedagogickej praxe), - profesijný štruktúrovaný životopis, - návrh koncepcie rozvoja materskej školy, - čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti, - čestné prehlásenie uchádzača o telesnej a duševnej spôsobilosti, - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (vzor www.partizanske.sk - výberové konania). Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčný plat od 1318 Eur plus osobný príplatok. Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2024 Termín a miesto podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.5.2024 do 12:00 hod. na adresu: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske. Obálku označiť "Výberové konanie - riaditeľ MŠ, Malá okružná, Partizánske - Neotvárať" Uchádzači, ktorí spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a ďalšie predpoklady, budú pozvaní na prijímací pohovor.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Partizánske
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. SNP 212/4
95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
IČO
00310905
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.partizanske.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Práca vo verejnej správe - samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Iveta Škodová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 52
Ponúkaná mzda: 1318 EUR
Inzerent:Mesto Partizánske [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-17 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Partizánske
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.