Trnavský samosprávny kraj

Riaditeľ Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder - Nagymegyer, VK-2024/00/41

Trnavský samosprávny kraj

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Bratislavská 38,93212 Veľký Meder - Dunajská Streda
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 420€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.05.2024 o 13:32
Naposledy aktualizované
17.06.2024 o 07:43

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2221080
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder - Nagymegyer, VK-2024/00/41
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Bratislavská 38,93212 Veľký Meder - Dunajská Streda
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 420€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1.420 € - 1.589 €).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - min. 5 rokov pedagogickej praxe. Iné kritériá a požiadavky: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet), - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, - vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk), - znalosť problematiky štrukturálnych fondov, - znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Trnavský samosprávny kraj
Právna forma
Samosprávny kraj
Sídlo
Starohájska ulica 6868/10
91701 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
37836901
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.trnava-vuc.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Číslo výberového konania: VK 2024/00/41. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer. Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní): - písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní, - štruktúrovaný životopis, - motivačný list, - overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom - v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu), - doklad o pedagogickej praxi - min. 5 rokov, - prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, - návrh koncepcie rozvoja školy. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní : Termín podania: do 31.05.2024. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Miesto podania : Úrad Trnavského samosprávneho kraja Odbor ľudských zdrojov Starohájska 10, 917 01 Trnava. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - číslo výberového konania, názov školy" a "NEOTVÁRAŤ". Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. Ďalšie informácie: tel. -=KONTAKT=-.
Dátum ukončenia ponuky
18.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ľudské zdroje

-=KONTAKT=-


Počet videní: 100
Ponúkaná mzda: 1420 EUR
Inzerent:Trnavský samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-17 (9 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.