Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Koordinátor inovačného procesu

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Plynárenská 1,82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
04.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.05.2024 o 13:57
Naposledy aktualizované
24.05.2024 o 13:26

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2226209
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Koordinátor inovačného procesu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista optimalizácie procesov
Pracovná oblasť
Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Koordinátor inovácií je zodpovedný za úlohy súvisiace s procesom od nápadu po uvedenie na trh s cieľom podporiť Čas uvedenia na trh. - príprava briefingov projektov pre LMC a riadenie projektov v HINT od Ideation to Launch na globálnej úrovni pre všetkých kategórie. - priebežnú kontrolu časových plánov/cieľov a poskytovanie pripomienok všetkým oddeleniam/zúčastneným stranám hneď, ako sa to stane. sa termíny stanú kritickými - príprava a riadenie projektov pre príslušné LMC načas a v dobrej kvalite - zmysluplná kontrola vstupov (ak je to vhodné), v prípade potreby požiadanie o vysvetlenie alebo opravy, odoslanie na schválenie zodpovedným zainteresovaným stranám (IMU, RMU, LMU) - ak je to vhodné - účasť na Jour Fixes na úrovni kategórie, koordinácia a doručovanie zápisníc zo zasadnutí všetkým prítomným funkciám na stretnutí - Koordinácia predajných vzoriek - Vytváranie eMaster Data Sheets, kompletizácia marketingových údajov, kontrola a aktualizácia - Koordinácia hlavných textov a hlavných/národných umeleckých diel/oddelenia farieb na portáli umeleckých diel SEAL (spätná väzba zhromažďovanie, zabezpečenie včasného schválenia zo strany krajín, pripravenosť etikiet na tlač atď.) - Ďalšie ad hoc požiadavky súvisiace s realizáciou procesu od nápadu po uvedenie na trh End-to-End. Coordinator Innovation is responsible for tasks related to Ideation to Launch End-to-End process delivery to support Time to Market. - projects briefings preparation for LMC and projects steering in HINT from Ideation to Launch on a Global level for all categories. - continuous check of timings/milestones and providing all departments/ stakeholders with reminders as soon as timings gets critical - preparation and steering of projects for respective LMC on time and in good quality - sense check of the inputs (if applicable), ask for clarification or corrections if necessary, send for approval to responsible stakeholders (IMU, RMU, LMU) - if applicable - participation in Jour Fixes on Category level, coordination and meeting minutes delivery to all functions present at the meeting - Sales Samples coordination - eMaster Data Sheets creation, marketing data completion, check and update - Master Texts and Master/Country Artwork/Color Separation coordination in SEAL artwork portal (feedback collection, ensuring on time approvals from countries, label readiness for printing, etc.) - Other ad hoc requests related to Ideation to Launch End-to-End process delivery.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Plynárenská 1,82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
13. plat, výkonnostný bonus/13th salary, performance-based bonus-Bonus za odporúčanie kandidáta/Financial bonus for referring a suitable candidate-Extra príspevok na poukážky na obed/Extra contribution to lunch vouchers-Cafetéria/Cafeteria benefit system-Henkel Shop-Materská škola Henkel/Henkel Kindergarten-Multisport karta/multisport card-príspevok na presťahovanie sa za prácou/Relocation bonus-5 dní sick day ročne/5 sick days per year-Práca z domu/Home Office-extra dni plateného voľna/Extra paid days off for special life events

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie všetkých definovaných jazykov
Cudzí jazyk
anglickývysoká - vysoká C1 a C2
ukrajinskývysoká - vysoká C1 a C2
ruskývysoká - vysoká C1 a C2
nemeckýelementárna A1 a A2
slovenskýelementárna A1 a A2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-vysoká
Internet-vysoká
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Mlynské nivy 55
82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
IČO
17324246
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Internetová adresa
www.henkel.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Spoločnosť Henkel pôsobí na celom svete s poprednými značkami a technológiami v troch zaujímavých oblastiach podnikania Laundry & Home Care, Beauty Care, a Adhesive Technologies. Náš úspech je založený na neustálych inováciách a ľuďoch, ktorí sa usilujú o dokonalosť. Práca v spoločnosti Henkel je oveľa viac ako len práca.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Veľkoobchod s porcelánom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
16.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ema Greškovičova

-=KONTAKT=-


Počet videní: 8
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Henkel Slovensko, spol. s r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-24 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.