Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec

Logopéd/ka

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
P. Rádayho 1857/2,98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
05.01.2024 o 09:46
Naposledy aktualizované
05.02.2024 o 09:30

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2139558
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Logopéd/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Školský logopéd
-=KONTAKT=-Klinický logopéd
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Samostatný odborný zamestnanec - logopéd, nutnosť splnenia kvalifikačného predpokladu. Výkon komplexnej logopedickej činnosti pre deti, žiakov a klientov v neštátnom centre poradenstva a prevencie.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
P. Rádayho 1857/2,98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
08:00-16:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Ponúkame prácu v zabehnutom, dynamicky sa rozvíjajúcom neštátnom CPP s výborným testovým a materiálno-technickým vybavením. Možnosť dobrej tímovej spolupráce, odborný rast, príspevok na stravu, na vzdelávanie, podpora a ústretovosť. Výborné pracovné podmienky.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-logopédia-75 Pedagogické vedy
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
maďarskýstredná - pokročilá B1 a B2
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Požadujeme žiadosť o prijatie s kompletnými údajmi, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ovládanie štátneho jazyka. Ponúkame prácu v zabehnutom, dynamicky sa rozvíjajúcom neštátnom CPP s výborným testovým a materiálno-technickým vybavením. Možnosť dobrej tímovej spolupráce, odborný rast, príspevok na stravu, na vzdelávanie, podpora a ústretovosť. Výborné pracovné podmienky a nadštandardné ohodnotenie.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec
Právna forma
Nezisková organizácia
Sídlo
Ulica P. Rádayho 1857/2
98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
IČO
42004896
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.centrumlucenec.eu
Charakteristika zamestnávateľa
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec (do r. 2020 so sídlom v Poltári) bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD--=KONTAKT=-/5512-1:095 so začiatkom činnosti od 1.9.2007. Je súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Financovanie je poskytované v súlade so zákonom č. 506/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. Poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť predovšetkým deťom, žiakom a klientom, a to aj so zdravotným postihnutím alebo s rizikovým vývinom vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja, komplexnú diagnostiku, poradenstvo, prevenciu, intervenciu, krízovú intervenciu, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, metodickú a supervíznu činnosť.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Pomocné vzdelávacie čin.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Pracovný pohovor.
Dátum ukončenia ponuky
04.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD.

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Logopéd/ka

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
P. Rádayho 1857/2,98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
05.01.2024 o 09:46
Naposledy aktualizované
05.02.2024 o 09:30

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2139558
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Logopéd/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Školský logopéd
-=KONTAKT=-Klinický logopéd
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Samostatný odborný zamestnanec - logopéd, nutnosť splnenia kvalifikačného predpokladu. Výkon komplexnej logopedickej činnosti pre deti, žiakov a klientov v neštátnom centre poradenstva a prevencie.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
P. Rádayho 1857/2,98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
08:00-16:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Ponúkame prácu v zabehnutom, dynamicky sa rozvíjajúcom neštátnom CPP s výborným testovým a materiálno-technickým vybavením. Možnosť dobrej tímovej spolupráce, odborný rast, príspevok na stravu, na vzdelávanie, podpora a ústretovosť. Výborné pracovné podmienky.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-logopédia-75 Pedagogické vedy
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
maďarskýstredná - pokročilá B1 a B2
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Požadujeme žiadosť o prijatie s kompletnými údajmi, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ovládanie štátneho jazyka. Ponúkame prácu v zabehnutom, dynamicky sa rozvíjajúcom neštátnom CPP s výborným testovým a materiálno-technickým vybavením. Možnosť dobrej tímovej spolupráce, odborný rast, príspevok na stravu, na vzdelávanie, podpora a ústretovosť. Výborné pracovné podmienky a nadštandardné ohodnotenie.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec
Právna forma
Nezisková organizácia
Sídlo
Ulica P. Rádayho 1857/2
98401 Lučenec - Lučenec
Slovensko
IČO
42004896
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.centrumlucenec.eu
Charakteristika zamestnávateľa
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec (do r. 2020 so sídlom v Poltári) bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD--=KONTAKT=-/5512-1:095 so začiatkom činnosti od 1.9.2007. Je súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Financovanie je poskytované v súlade so zákonom č. 506/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. Poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť predovšetkým deťom, žiakom a klientom, a to aj so zdravotným postihnutím alebo s rizikovým vývinom vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja, komplexnú diagnostiku, poradenstvo, prevenciu, intervenciu, krízovú intervenciu, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, metodickú a supervíznu činnosť.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Pomocné vzdelávacie čin.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Pracovný pohovor.
Dátum ukončenia ponuky
04.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD.

-=KONTAKT=-

Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec
Zverejnené dňa:2024-02-05 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Lučenec
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.