Platové štatistiky

Ponuky práce | Slovensko | Referent/ka procesov, projektov, implementácií

11

pridelené projekty a ich archivácia; 3. Organizovanie koordinačných stretnutí v príslušných projektoch; 4. Zabezpečenie finančného riadenia projektov a procesu zúčtovania výdavkov na projektoch financovaných

1

pridelené projekty a ich archivácia; 3. Organizovanie koordinačných stretnutí v príslušných projektoch; 4. Zabezpečenie finančného riadenia projektov a procesu zúčtovania výdavkov na projektoch financovaných

8

žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov, • kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí

vstupných dát a interných cenníkov • Proaktívna a nepretržitá práca na vylepšovaní procesov, implementácií prelínajúcich sa projektov a interných systémov spoločnosti • Plná podpora nadriadených kolegov pri plnení

6

obchodných ponúk v procese verejného obstarávania, • zastupovanie spoločnosti pri rokovaní s partnermi a klientmi spoločnosti. Výhodou pre kandidáta/kandidátku budú skúsenosti s obchodným procesom Microsoft Volume

29

kultúrneho plánovania, zabezpečuje manažment pridelených projektov a procesov v oblasti kultúry, spoluprácu v rámci projektového riadenia (projektoví partneri, odborné útvary magistrátu, atď.). 4. Zabezpečuje

1
6 pracovných ponúk nájdených za 6 milisekúnd.