Ponuky práce | Špecialista trvalo udržateľného rozvoja

6

/ Bratislava

princípy TUR (Trvalo udržateľného rozvoja) a zabezpečovať monitorovanie a meranie výkonnosti v oblasti SD&HSE, navrhovať úlohy pre zvýšenie SD&HSE výkonnosti. Na pozícii Špecialista trvalo udržateľného rozvoja

31

návrhy prejednáva s priamym nadriadeným OSOBNÝ ROZVOJ A VZDELÁVANIE : Zúčastňuje sa interných a externých školení a tréningových programov zameraných na rozvoj obchodných, odborných a predajných zručností

1

druhu vo svete. Spoločnosť CRH stavia svoju obchodnú stratégiu na hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, trvalom raste a rozvoji inovácií. Za svoje úspechy vďačí spoločnosť svojim zamestnancom a jej cieľom

1
3 ponuky práce nájdené za 10 milisekúnd.