Ponuky práce | Špecialista verejného obstarávania

3

zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov, použitím podlimitných postupov verejného obstarávania, spracovanie metodiky a stanovísk k použitiu postupu verejného obstarávania, spracovanie

8

v oblasti agendy verejného obstarávania - realizuje verejné obstarávanie na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní - realizuje obstarávanie prostredníctvom e

11

zodpovednosti -prieskum trhu a realizovanie procesu verejného obstarávania tovarov a služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

10

postupov vo verejnom obstarávaní; • spracovanie dokumentov na podpis a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania; • sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní; • s

16

zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov, použitím podlimitných postupov verejného obstarávania, spracovanie metodiky a stanovísk k použitiu postupu verejného obstarávania, spracovanie

30

-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Rozpočtár/kalkulant,Rozpočtár/kalkulant stavieb,Špecialista verejného obstarávaniaSpoločnosť:STRABAG Property and Facility Services s.r.o.Základná zložka mzdy (brutto):1

10

prevádzkového obstarávania - špecialista Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti vykonávanie odborných činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých fáz verejného obstarávania

1

štúdie realizovateľnosti pre zmeny a rozvoj v oblasti bezpečnosti IT. • Pripravuje podklady pre obstarávania tovarov a služieb v oblasti bezpečnosti IT. • Poskytuje podklady pri vykonávaní auditu, plánuje

9

procesov a verejného obstarávania, metodické usmerňovanie zamestnancov spoločnosti v oblasti obstarávania, vedenie evidencie obstarávaní, tvorba sumárnych výkazov k priebehu a úspešnosti obstarávaní, komunikácia

7

atislavaPozícia:Back office špecialista,Referent správy poistenia,Referent správy registrov,Špecialista podporných a zdravotných činností,Špecialista verejného obstarávaniaSpoločnosť:Allianz - Slovenská

2

písomností na príslušné orgány štátnej a verejnej správy vrátane zabezpečovania písomného styku s nimi podľa potrieb oddelenia; - právna agenda verejného obstarávania, nakladania s majetkom štátu; - právna

12

/ Celé Slovensko1875 EUR

pridelenú komoditu • Činnosti spojené s procesom verejného obstarávania s právnym poriadkom upravujúcim oblasť verejného obstarávania a ekonómiou verejného obstarávania Zamestnanecké výhody, benefity pružná pracovná

14

spracovávanie súťažných podkladov pre jednotlivé stupne dokumentácií, spolupráca pri procese verejného obstarávania - zabezpečovanie a koordinácia spracovania dokumentácií technickej štúdie, procesu EIA, štúdii

2

zverejnenia:23.9.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Administratívny pracovník, referent,Špecialista verejného obstarávania,Telefonický operátorSpoločnosť:Grafton Slovakia s.r.o.Pracovná ponuka je prevzatá z

19

projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba programov hospodárskeho a socálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania. Adresa spoločnosti

1 2 3 4
51 pracovných ponúk nájdených za 10 milisekúnd.