Ponuky práce | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

2

spoločnosti Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny

13

spoločnosti Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny

zodpovednosti - prenesený výkon štátnej správy ochrany drevín v I. stupni podľa osobitných predpisov, - vydávanie rozhodnutia podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

1

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce 1) Riadenie činnosti Správy CHKO Dunajské luhy. 2) Zabezpečovanie výkonu činností ŠOP SR na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných pod

6

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce 1) Riadenie činnosti Správy NP Poloniny. 2) Zabezpečovanie výkonu činností ŠOP SR na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných podmienok

1
5 pracovných ponúk nájdených za 6 milisekúnd.