Ponuky práce | ž

9

a školských priestorov. Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy. Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií v zimných mesiacoch. Obsluhovanie plynovej kotolne. Požadované vzdelanie

6

konzultanta, predmetom činnosti ktorého je výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

9

konzultanta, predmetom činnosti ktorého je výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

3

/ Trnava1435 EUR

podklady pre tvorbu rozpočtu. • Koordinuje a zodpovedá za pasportizáciu objektov vo vlastníctve mesta z hľadiska energetickej náročnosti a efektívnosti. • Spolupracuje pri návrhu a tvorbe zmlúv s dodávateľmi

5

konzultanta, predmetom činnosti ktorého je výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

3

monitorovania a hodnotenia výkonu národných projektov - spoluprácu pri príprave projektov financovaných z národných zdrojov a koordinácie podávania nových projektových návrhov v svojej pôsobnosti, - spoluprácu

/ Trnava1500 EUR

systému samosprávy v správe ministerstva financií v rozsahu a termínoch určených zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, - sleduje skutočný vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu

3

každému, aby sa ukázal v tom najlepšom svetle. Nebojíme sa vziať osud do vlastných rúk a pracovať hlavne tak, aby nás to bavilo. Adresa: Pod Horou 476/51 04016 Košice-Myslava Slovensko

1

kontroluje a eviduje výrobný proces podľa objednávok, zabezpečuje pomocné materiály, zapisuje výstupné dáta z výroby do PC. -Rozhoduje a zadáva činnosti pracovníkom výroby podľa výrobného plánu a požiadaviek zákazníka

10

konzultanta, predmetom činnosti ktorého je výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

14

konzultanta, predmetom činnosti ktorého je výkon finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

6

faktúry a pod.). Vyúčtovanie pracovných ciest. Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska. Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek. Vypracovávanie

18

v územnej pôsobnosti Správy TANAP-u a CHČP, najmä dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 7. Podieľa sa na realizácii inventarizačných výskumov, výskume a prieskume územia. 8. Podieľa sa

24

jazyky slovenský - pokročilá: B1 a B2 český - pokročilá: B1 a B2 Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Druh: pracovný pomer na neurčitý čas Plat: 1300 € za mesiac

93

pomer na neurčitý čas Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

1 2 3 4 5 6 >>
16995 pracovných ponúk nájdených za 25 milisekúnd.