Ponuky práce | Administratívny pracovník, referent verejného obstarávania

11

Administratívny pracovník, referent verejného obstarávania SABRINA MODELLE, s.r.o. Miesto práce Levice Druh pracovného pomeru plný úväzok Termín nástupu ASAP Informácie

20

zodpovednosť za plnenie povinností voči Úradu pre verejné obstarávanie, - zodpovedá za evidenciu a archiváciu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní vrátane ich ochrany, - zabezpečovanie zverejňovania

14

finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov; - podieľanie sa na kontrole procesov verejného obstarávania z hľadiska vecnej realizácie; - riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni;

1

oblasti verejného obstarávania minimálne 2 roky. 3. Znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania

/ Bratislava-Ružinov1400 EUR

finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov; - podieľanie sa na kontrole procesov verejného obstarávania z hľadiska vecnej realizácie; - riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni;

zmlúv o spolupráci s tretími osobami 3. Príprava podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4. Vypracovávanie materiálov

1

dokumentáciu k procesom verejného obstarávania v súlade s platnou le-gislatívou a internými postupmi v oblasti, vrátana analýz a plánovania procesov vo ve-rejnom obstarávaní, 6. pripravuje právne analýzy

6

9.-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Administratívny pracovník, referent,Archivár, správca registratúry,Asistent,Sekretárka,Špecialista verejného obstarávaniaSpoločnosť:ADECCO Slovakia, s. r. o.Základná

13

nakupuje hmotný investičný i neinvestičný majetok a materiál v súlade so smernicou o postupe o verejnom obstarávaní, - overuje dodržiavanie kontroly správnosti účtovných dokladov v rozsahu svojej pôsobnosti

/ Záhradnícka 46, Bratislava

kanceláriou pre oblasť reštrukturalizácie a insolvencie, oblasť sporovej agendy, oblasť verejného obstarávania a oblasť daňového práva, ako i odporúčanou advokátskou kanceláriou pre oblasť práva hospodárskej

14

/ Dostojevského rad 4, Bratislava

-=KONTAKT=-Lokalita:BratislavaPozícia:Administratívny pracovník, referent,Referent správy zmlúv,Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti,Špecialista verejného obstarávaniaSpoločnosť:Allianz - Slovenská poisťovňa

7

/ Továrenská 49, Zlaté Moravce

zverejnenia:13.9.-=KONTAKT=-Lokalita:Zlaté MoravcePozícia:Administratívny pracovník, referent,Disponent,Nákupca,Špecialista verejného obstarávania,Vedúci nákupuSpoločnosť:Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o

/ Bratislava-Ružinov832 EUR

darovacích zmlúv na hnuteľný majetok - realizuje prieskumy trhu a ich zverejňovanie v profile verejného obstarávania UNB - zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP Pracovné

12

/ Trnava1000 EUR

pracovnom mieste Náplň (druh) práce • Administratívna kontrola predloženej dokumentácie, účtovných dokladov a monitorovacích správ, • kontrola procesu verejného obstarávania, • kontrola na mieste. Ponúkané

4

/ Trnava1200 EUR

výdavkov malých projektov v rámci strešných projektov - kontrola monitorovacích správ, faktúr, verejných obstarávaní a kontrola na mieste Ponúkané výhody výmera dovolenky o 1 týždeň navyše; gastro lístky

1 2
18 pracovných ponúk nájdených za 20 milisekúnd.