Ponuky práce | Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

28

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - vykonáva čistenie materiálov v sklade - vykonáva čistenie jednotlivých stavieb v pavilónoch - presúvanie, ukladanie nábytku v skladoch - výpomoc pri

17

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - eviduje dochádzky svojich podriadených na oddelení - preberá grafické návrhy z projekcie - objednáva materiál v hlavnom sklade - zabezpečuje materi

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - realizuje montáž a demontáž dočasných elektrických prípojok a osvetlenia podľa objednávok - vykonáva výmer a výkaz materiálu z objednávok a projektov

9

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - realizuje montáž a demontáž podlahových krytín - vykonáva montáž a demontáž expozícií - repasuje poškodené výstavárenské prvky - zabezpečuje opravu

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - zabezpečuje vykládky a nakládky materiálu podľa objednávok - vykonáva údržbu a obsluhu zvereného technického zariadenia - realizuje závesné body, veš

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - vykonáva čistenie materiálov v sklade - vykonáva čistenie jednotlivých stavieb v pavilónoch - presúvanie, ukladanie, výpomoc pri vydávaní/uskladnení

24

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - realizuje výrobu atypických 3D prvkov - zabezpečuje realizáciu grafiky pre jednotlivé expozície - pripravuje podklad a realizuje náter expozícií - a

42

rozpis finančného plánu štátneho podniku - zodpovedá za vypracovanie analýzy ekonomického a finančného stavu podniku za predchádzajúce a aktuálne obdobie, porovnanie s plánom podniku s návrhom opatrení eliminácie

23

plánu štátneho podniku - sleduje a hodnotí plnenie finančného plánu podniku - navrhuje a prezentuje riešenia jednotlivých analýz a odporúčaní pre vedenie podniku - navrhuje úverovú politiku podniku -

1
9 pracovných ponúk nájdených za 17 milisekúnd.