Ponuky práce | Centrum pre deti a rodiny Valaská

11

hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických

57

mieste Náplň (druh) práce Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Organizačné a ekonomické zab

25

sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe

51

hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických

1
4 ponuky práce nájdené za 4 milisekúnd.