Ponuky práce | Diana Mišková

8

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

6

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

1
2 ponuky práce nájdené za 5 milisekúnd.