Ponuky práce | Domov sociálnych služieb/Zariadenie pre seniorov

63

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe aspoň 1 rok Druh: pracovný pomer na ur

34

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Starostlivosť o klientov. Bližšie informácie sa dozviete počas pracovného pohovoru. Požadované vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Úplné stredné odbor

6

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zhotovovanie jedál podľa vypracovaného jedálneho lístka. Požadované vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe

285

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Riadenie ekonomicko-prevádzkového úseku Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe aspoň 5 rokov Počítače Microsoft Ex

33

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce zostavovanie jedálnych lístkov, koordinovanie a organizovanie stravnej jednotky, Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe a

38

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce zostavovanie jedálnych lístkov , normovanie potravín Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe aspoň 6 mesiacov Počítače Mic

29

výdaj stravy (v kuchyni sa nevarí, jedla sa donáša), - vykonáva hygienickú údržbu kuchynského zariadenia, kuchynských pomôcok, riadu a príborov, vrátane zberu použitého riadu, - vykonáva manipuláciu

61

zamestnanec. Samostatná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb. Pripravovanie na podávanie a podávanie predpísaných liekov prijímateľom sociálnych služieb. Zostavovanie mesačných plánov pre opa

158

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Domovnícka práca vrátane údržby objektu, vedenie služobného motorového vozidla. Požadované vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe aspoň 1 ro

6

osti obyvateľom zariadenia podieľa sa na vykonávaní nepretržitých služieb zdravotného personálu pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa mesačného rozpisu

81

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov. Požadované vzdelanie Úplné stredné od

22

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - zabezpečenie prevádzky kotolne na plynné palivo, vrátane jej údržby a odstraňovania drobných porúch - práca vodiča (v prípade potreby) Požadované vz

344

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi,

1 2 3 4 5
72 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.