Ponuky práce | ICZ Slovakia a.s

4

prínosy a ciele, rozsah projektu, riadenie času, financií, zdrojov, kvality, organizácia projektu, plánovanie a operatívne riadenie, riadenie rizík,..) • aktívna spolupráca s projektovým tímom a s hlavným

1
jediná pracovná ponuka nájdená za 4 milisekúnd.