Ponuky práce | Lekárska fakulta UK Bratislava

adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK v Bratislave, Mlynské Luhy č. 4, 821 05 Bratislava s označením "Výberové konanie"

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce vykonávanie všetky druhov murárskych prác murovanie nových priečok, nosných, deliacich a výplňových stien, stĺpov, klenieb, komínov podľa potreby oprav

3

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce vykonáva všetky druhy elektroinštalačných prác vykonáva pravidelnú kontrolu jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu operatívne rieši vzniknuté p

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce vykonáva všetky druhy stolárskych prác vykonáva opravy, bežnú údržbu nábytku a ostatného inventáru zhotoveného zo stolárskeho materiálu zasklieva okná,

6

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce všetky druhy maliarskych a natieračských prác opravuje všetky poškodené steny a sokle mieša a tónuje farby podľa potrieb údržby opravuje omietky, s

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce • vykonáva všetky druhy vodoinštalačných prác • udržiava v prevádzky schopnom stave vodovodnú sieť • vykonáva montáž a opravu všetkých druhov potrubí

1

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Úprava a skrášľovanie objektu a jeho okolia, kosenie (aj krovinorezom, kosačkami), strihanie kríkov a stromov, kosenie, úprava, čistenie trávnikov a zel

1

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce vykonáva všetky druhy zámočníckych prác, napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena, vŕtanie

9

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce vypracovanie analýzy a prieskum trhu plánovanie procesu vypracovanie súťažných podkladov spracovanie oznámenia o vyhlásení VO poskytovanie súťažných

8

Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava. Ubytovanie pre študentov a hostí. Adresa spoločnosti Vysokoškolský internát Družba Botanická 25 842 14 Bratislava http

2

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Komplexné zabezpečenie procesu jednotlivých postupov verejného obstarávania (so zameraním na podlimitné a nadlimitné zákazky) s rozhodujúcim vplyvom na v

2

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce samostatné vedenie podvojného účtovníctva subjektu verejnej správy vo FIS SOFIA /SAP/, pohyby na bankových účtoch, došlé faktúry, zaúčtovanie miezd, zúčt

Sklenár Univerzita Komenského v Bratislave Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko Bratislavský kraj okres Bratislava Bratislava-Karlova Ves Staré Grunty 36 84104

7

vynakladania finančných prostriedkov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na výstavbu, zabezpečuje podklady o pripravovaných investíciách pre vedenie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, zabezpečuje vyhotovenie geometrických plánov

9

investícií Univerzita Komenského v Bratislave Počet voľných pracovných miest: 1 Miesto výkonu práce: Slovensko Bratislavský kraj okres Bratislava Bratislava-Karlova Ves Staré Grunty 36 84104

1 2
20 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.