Ponuky práce | Logopedicka

a špeciálnym pedagógom) • poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom ZŠ a MŠ • logopedické reedukácie a korekcie u detí s OVR a NKS • spolupráca s MŠ a ZŠ v okrese Dolný Kubín (vykonávanie

a špeciálnym pedagógom) • poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom ZŠ a MŠ • logopedické reedukácie a korekcie u detí s OVR a NKS • spolupráca s MŠ a ZŠ v okrese Dolný Kubín (vykonávanie

1

na starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. -používa špeciálne klinicko-logopedické metódy, metodiky: reedukáciu, korekciu, kompenzáciu a iné, ktoré sú cielené na odstránenie príznakov

6

Prešov

na starostlivosti o pacientov s narušenou komunikačnou schop...

1
4 ponuky práce nájdené za 12 milisekúnd.