Ponuky práce | MLYN ŠTÚROVO, a.s

6

ickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov PraF UK , spracovanie publikačných výstupov pre účely získavania vedecko - pedagogických titulov docent a profesor. Zamestnanecké

18

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

9

Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28

2

skupín - pekárenských, cukrárskych a mlynských výrobkov. Je súčasťou KONCERNU AGROFERT a dcérskou spoločnosťou PENAM, a.s. - Česká Republika. Adresa: Štúrova 74/138 94935 Nitra Slovensko

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

2

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

1

Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28

15

Ružinov Mlynské luhy 4, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 82105 okres Bratislava Typ pracovnej ponuky: Administratíva,Vzdelávanie a školstvo,Veda a výskum;Asistent,Kondičný tréner,Učiteľ na strednej

2

Bratislava-Ružinov Mlynské luhy 4, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 82105 okres Bratislava Typ pracovnej ponuky: Vzdelávanie a školstvo,Veda a výskum;Učiteľ na strednej škole,Učiteľ na vysokej škole

4

Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28

Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28

9

zodpovedá za pravidelné vyraďovanie a fyzickú likvidáciu registratúrnych záznamov v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi organizácie - vyhotovuje a aktualizuje lokačné prehľady, ukladanie

10

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

12

jazyky: anglický - vysoká: C1 a C2 Ďalšie požiadavky: Požiadavky: - vedecká prax, osobitne vo výskume ekonomických a politických transformácií v Európe, - výskumné pobyty a štipendiá, účasť v medzinárodných

42

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

1 2
30 pracovných ponúk nájdených za 9 milisekúnd.