Ponuky práce | Okresný súd

23

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja alebo viacerých krajov. Požadované vzdel

11

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Stručný opis najnáročnejších činností štátnozamestnaneckého miesta: samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku súdnictva (učtáreň). Bli

67

a výkazníctva podľa príslušných právnych predpisov - vypracovávanie podkladov pre návrh rozpočtu súdu v časti mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - vedenie evidencie zamestnancov a spracúvanie údajov

3

súdnych spisov - vedenie súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia - opisovanie rozhodnutí súdu - vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania - vykonávanie anonymizácie súdnych rozhodnutí

3

spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a podľa rozvrhu práce). Požadované vzdelanie

34

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni okresného súdu v zmysle zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“)

16

i SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.  predpoklady na vykonávanie štátnej

31

Údaje o pracovnom mieste Požadované vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Druh: pracovný pomer na neurčitý čas Plat: 865,50 € za mesiac

249

trestnom konaní a inú činnosť súdu podľa § 3 až § 8 Zákona č. 549/20003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne právnych predpisov a podľa rozvrhu práce okresného súdu. Požadované vzdelanie Vysokoškolské

16

/ Celé Slovensko1200 EUR

sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: -=KONTAKT=-,...

35

Semikron Danfoss, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230,...

77

Semikron Danfoss, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové, IČO: 31423230,...

13

r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: -=KONTAKT=-,...

151

r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: -=KONTAKT=-,...

66

r.o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: -=KONTAKT=-,...

1 2 3 4 5 6
80 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.