Ponuky práce | Organizátor vzdelávacích aktivít

4

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu čínsky hovoriacej krajiny. Program je odborne

6

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu španielsky hovoriacej krajiny. Program je

1

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu španielsky hovoriacej krajiny. Program je

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu španielsky hovoriacej krajiny. Program je

1

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu čínsky hovoriacej krajiny. Program je odborne

8

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu anglicky hovoriacej krajiny. Program je odborne

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu anglicky hovoriacej krajiny. Program je odborne

5

svete • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok • manažér a organizátor 3. Čo čaká učiteľa u nás? • zmysluplná práca • príležitosť na sebarozvoj • podnetné prostredie

62

svete • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok • manažér a organizátor 3. Čo čaká učiteľa u nás? • zmysluplná práca • príležitosť na sebarozvoj • podnetné prostredie

2

svete • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok • manažér a organizátor 3. Čo čaká učiteľa u nás? • zmysluplná práca • príležitosť na sebarozvoj • podnetné prostredie

4

svete • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok • manažér a organizátor 3. Čo čaká učiteľa u nás? • zmysluplná práca • príležitosť na sebarozvoj • podnetné prostredie

56

svete • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok • manažér a organizátor 3. Čo čaká učiteľa u nás? • zmysluplná práca • príležitosť na sebarozvoj • podnetné prostredie

31

/ Celé Slovensko1000 - 1200 EUR

ú činnosť prostredníctvom koncepčných, dramaturgických, prezentačných, vzdelávacích, metodických, edičných a publikačných aktivít, - vyhľadáva, uchováva, ochraňuje, skúma, sprístupňuje, dokumentuje, i

25

/ Celé Slovensko1000 - 1200 EUR

ú činnosť prostredníctvom koncepčných, dramaturgických, prezentačných, vzdelávacích, metodických, edičných a publikačných aktivít, - vyhľadáva, uchováva, ochraňuje, skúma, sprístupňuje, dokumentuje, i

43

zabezpečuje činnosti a aktivity; • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj

1 2
19 pracovných ponúk nájdených za 10 milisekúnd.